Bilder av informanter

Seks om region øst

– Du er med i regionstyret i NLM region øst. Hva mener du er viktig for regionen i tiden framover?

 

Mai Brit Vegge

Kvalitetssjef på Lovisenberg Diakonale Sykehus.

– Utruste og bygge små og store fellesskap til å se enkeltmennesker slik Jesus gjorde. Inkluderende fellesskap er avgjørende for å nå NLMs visjon «Verden for Kristus». Fellesskap som gir påfyll, men som også utfordrer oss til verdensvid misjon.

Bilde Personer Mai Brit Vegge.
Privat

Janet Seierstad

Fagkonsulent flerkulturelt arbeid i NLM.

– Det er viktig å fortelle historiene om og heie fram det frivillige arbeidet i regionen. I tillegg, som en grasrotbevegelse, er det like viktig å dyrke fram nye gründerinitiativer.

Bilde Personer Janet Seierstad
Privat

Sven Morten Kjølleberg

Høgskolediakon/høgskolelektor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

– Fortsatt fokus på å bygge gode fellesskap, og på hvordan vi sammen kan nå flere med evangeliet både lokalt og globalt.

Bilde Personer Sven Morten Kjølleberg
Privat

Sondre Lidal

Ansatt i Posten.

– At det gode arbeidet som gjøres i våre forsamlinger, skoler, leirsteder, osv. fortsetter, til tross for en utfordrende situasjon mtp. Korona. Vi må tilpasse oss situasjonen og være åpne for nye idéer. 

Bilde Personer Sondre Lidal
Privat

Øyvind Svensen

Lege ved Kvinneklinikken Sykehuset Østfold.

– Jeg mener det er viktig å legge til rette for fellesskap hvor spesielt barn og unge kan få hjelp til det Jesus sier i Joh 15,16: «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer.»

Bilde Personer Øyvind Svensen
Privat

Jan Erik Lehre

Ansattrepresentant i Regionstyret

– Legge til rette for forsamlingsbyggende arbeid. Sørge for at medarbeidere, ansatte som frivillige, kjenner seg sett og ivaretatt. Be om fornyet frimodighet. Snakke mye om hvordan ressursene kan disponeres på best mulig måte i forhold til vår visjon, «Verden for Kristus».

Bilde Personer Jan Erik Lehre
Privat