Personalendringer

Hvem har sluttet og hvem har begynt?

I Misjonssambandet øst er det flere endringer på personalfronten.

Ernst Jan Halsne har sluttet som regionleder, men fortsetter som seniorkonsulent.

Tom Teien begynte som regionleder 8. august.

Natasha Victoria Galland har sluttet som leirkonsulent og har gått opp i stilling som administrasjonskonsulent til 70 %.

Malene Johansen og Joachim Hodne har sluttet som trinnledere i Ung:Disippel.

Nyansatte i disse stillingene er André Hoelgaard og Sebastian Hauan.

Julie Blaker Bekkvik har sluttet i stillingen som festivalsjef.

Ivar Magne Auestad har sluttet som pastor i NLM Hamarkirken. Andreas Karstad er pastor. Han startet i juni og tok formelt over ansvaret fra 1. september.

Håkon Rydland har sluttet i jobben som menighetsutvikler i NLM Hamarkirken.

Björn Kero er gått over fra midlertidig til fast ansettelse som pastor i Drammen Misjonsforsamling fra juli av.

Sonja Leirvik har gått opp til en 60 % stilling som leir- og lagsutvikler ved Solåsen og i områdene Buskerud og Vestfold.

Odd Arild Røen har sluttet som barne- og ungdomsarbeider i Stikle/Ørje.

Naomi Egeland Bø har begynt i en 20 % stilling i regionen som miljøarbeider på Hans Nielsen Hauge VGS i Fredrikstad.

Kristoffer Husebråten er ansatt i en midlertidig prosjektstilling som ungdomsarbeider i 15 % på Stikle fra 01.09 til 31.12.22.

Vi ønsker nye medarbeidere varmt velkommen! Og vi vil rette en stor takk for innsatsen til de som avslutter arbeidsforholdet med Misjonssambandet øst for denne gang.