Ungdom leser bibel med understrekinger

Konfirm 2020/21

Nytt konfirmasjonsopplegg!

Konfirmantundervisningen i regi av NLM Midt-Norge blir en del av leirkonseptet ReGaze og går over en periode på 2 år. Det inkluderer deltakelse på 3 leirer hvert skoleår. 

Alder:

Oppstart høsten man begynner i 8. klasse. Undervisningen fullføres med konfirmasjon våren i 9. klasse.

Hva med dem som begynner i 9. kl. høsten 2020?

De deltar på ReGaze over 1 år (3 leirer). Det blir lagt opp til noen kveldssamlinger i tillegg til leirene. Dato for disse samlingene avtales etter påmeldingsfristen.

Pris:

 Regnestykket i tabellen under tar utgangspunkt i deltakelse på 3 leirer pr. skoleår.

Alternativ 1 gjelder for dem som begynner i 8. klasse, som følger undervisningen over 2 år.

Alternativ 2 gjelder for dem som begynner i 9. klasse, og som derfor bare kan følge undervisningen over 1 år. Dette alternativet er kun tilgjengelig i år, i en overgangsfase. 

 

 

Alternativ 1

(undervisning over 2 år)

Alternativ 2

(undervisning over 1 år)

ReGaze Høst

1 170

1 170

ReGaze Nyttår

1 030

1 030

ReGaze Vår

1 170

1 170

Kveldssamlinger

 

600

Undervisningsmateriell

40

40

Subsidiering (pr. leir)

-400

-400

Leirklubbrabatt* (pr. leir)

-100

-100

Sum (pr. skolerår)

2 010

2 610

Mindre prisendringer kan forekomme 

*Forutsetter medlemskap i leirklubben. Dette koster 100 kr/kalenderår.

Fakturering skjer i etterkant av hver leir.

 

Påmeldingsfrist:

10. september 

 (Melder du deg på konfirmantundervisning blir du automatisk meldt på ReGaze og trenger ikke å melde deg på leir i tillegg).

 

Datoer for Regaze skoleår 20/21:

 25.-27. sept.: ReGaze Høst (Søvassli leirsted)

30. des.-1. jan.: ReGaze Nyttår (Laberget leirsted)

12.-14. mars: ReGaze Vår (Søvassli leirsted)

Tidspunkt

Fredag 25. september 2020 - søndag 14. mars 2021

Adresse

Søvasskjølvegen 1415 7203 Vinjeøra