ungdom rekker hender mot lyset

Ungdomsleir på Skoghus

En leir for deg som er fra 8. trinn til 3.vidergående.

Informasjon om leiren:

Går du på ungdomsskolen eller på videregående? Da er du velkommen til ungdomshelg på Skoghus! Anette Fredly og Håkon Brekkå deler fra Bibelen med oss. Det er Øivind Kringstad som er leirsjef.

Program: Ungleir Skoghus 2020 (1).pdf 

Påmelding klar!

Du  kan bli medlem i INTRO-laget. Det koster 50 kroner pr. kalenderår. Medlemskap i INTRO-laget gir ingen rabatt på leir, men det gir en mulighet for at vi kan søke om midler slik at vi kan videreutvikle ungdomsleirene våre. 

Velkommen til ei helg med aktiviteter og sosialt fellesskap sammen med andre ungdommer, og noen voksne!

Tidspunkt

Fredag 6. - søndag 8. november 2020

Adresse

Skoghus Vikaveien 363, 9303 Silsand