Tarjei Asprusten leser på NLM ungs landsmøte 2018

NLM ungs landsmøte

NLM ungs landsmøte er vårt årlige møtepunkt til forhandlinger, valg og samtaler om arbeidet videre.

På landsmøtet er det blant annet årlig valg på medlemmer av NLM ungs landsstyre, valgkomité og kontrollkomité. Du har mulighet til å delta på landsmøte med stemmerett dersom du blir valgt som utsending for et av våre lag, ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om dette. Også som direkte medlem i vår organisasjon har du mulighet til å delta.

 

Under landsmøtet legges det også opp til samtale rundt NLM ungs strategiske satsninger i Norge og utland. Dette er en unik mulighet til å være med å påvirke hvilken retning organisasjonen skal gå i videre for å dele verdens viktigste budskap!

 

Neste landsmøte blir i sammenheng med NLMs GF på Oslofjord Convention Center 6. - 11. juli 2022.

 

Protokoller fra tidligere landsmøter finner du her.