Barn rundt et bål

Hva er Sommertreff-klubben

Lurer du på hva Sommertreffklubben er?

Sommertreff-klubbene arrangerer årlige sommertreff på Drottningborg, Lundeneset, Sygna og Val vgs. Alle som er deltakere eller ledere på sommertreffene kan bli medlemmer.

I 2020 arrangerer de fire sommertreffene et felles digitalt treff og innmeldingen i klubbene gjøres samtidig med påmeldingen. Medlemmene blir fordelt etter hvor de hadde tenkt å reise og etter hvor de bor.

Klubbene har egne styrer som blir valgt under årsmøte i løpet av årets Zoomertreff. Tidspunkt og saksliste vil bli lagt ut her etterhvert. 

Klubben jobber for at Sommertreffene skal bli et arrangement med Jesus i sentrum og for at innholdet i Sommertreff skal kunne utvikles og følge med i det som skjer i ungdomskulturen. Da med spesiell tanke på aktiviteter. 

En blir medlem i sommertreffklubben ved å krysse av for det i påmeldingen. Medlemsavgiften er 50 kroner. 

 

Sommertreff klubbene er selvstendige klubber innmeldt i NLM Ung.

 

Årsmøte sommertreffklubben Drottningborg

Onsdag 24. juni kl 13.00.

Sakspapirer til SommerTreff Drottningborg klubbens årsmøte 2020.docx.pdf

Årsmøte sommertreffklubben Lundeneset

Onsdag 24. juni kl 17.00

Saksliste til årsmøte .pdf