UL i Kongeparken

NLM ungs arrangementer

NLM ungs arrangementer er samlinger hvor du kan vokse i tro og tjeneste, hvor vi samles for å bli utfordret, for å lovsynge og for å bygge felleskap.