Ålesund

Region nordvest

NLM region nordvest omfatter hele Møre og Romsdal bortsett fra kommunene Aure og Halsa.

NLM region nordvest ønsker å formidle evangeliet om Guds frelse til mennesker på Nordvestlandet og løfte frem kallet til misjon over hele verden. Vi har et stort arbeid med over 200 store og små misjonsfellesskap inkludert over 70 ung-fellesskap og seks misjonsforsamlinger, samt 29 NLM-kontakter spredt over hele regionen. Vi driver også et variert leirarbeid, korarbeid og mange andre aktiviteter. De ulike arbeidsgrenene er alle med på å virkeliggjøre visjonen og formålet til NLM – at flere må bli kjent med Jesus.

 

Institusjoner

NLM region nordvest har ti barnehager og to skoler, blant annet Vestborg vgs., som har egen idrettslinje og ligger i umiddelbar nærhet til Strandafjellet skisenter. Vi har også tre leirsteder, tre lokalradioer og fire gjenbruksbutikker.

 

Ressurser

Du finner mer informasjon og nyttige ressurser fra region nordvest i Ressursbanken (husk å filtrere på region nordvest).

Der finner du blant annet informasjon og referater fra regionstyret, andre viktige dokumenter og bibelundervisningsopplegget "Levende tro".

Adresse

Spjelkavikvegen 132, Myrabakken næringssenter, 6010 Ålesund

Kontakt

Epost: nordvest@nlm.no Telefon: 70 17 44 00 Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00

Silje Tunheim Barne- og familiearbeider NLM Ålesund Misjonsforsamling (permisjon fra nov. 2018)
Jon Ove Holen Regionleder
Anne-Marit Engås Administrasjonsleder
Cathrine Behrentz Forsamlingsarbeider, NLM Ålesund Misjonsforsamling
Steinar Dimmen Områdearbeider
Lars Kjetil Emblem Forkynner
Sakarias Ingolfsson Områdearbeider
Geir Henning Tunheim Leder NLM ung
Beate Amalie Kjerstad Driftsleder, Lepsøy Misjonssenter
Lars-Petter Ødegård Områdearbeider
Oscar Nordbø Forkynner
Ole Audun Os Områdearbeider
Hege Dalhaug Barne- og ungdomsarbeider
Kari Gagnat Leirstedsmedarbeider, Solhøgda leirsted
Silje Berg Straume Områdearbeider/ Barne- og ungdomsarbeider
Steffen Stensland Fellesskapsutvikler og områdearbeider
Hilde Ådland Barne- og ungdomsarbeider
Lene Værnes Landro Daglig leder, Radio nordvest
Mainy Os Kontormedarbeider
Arnfinn Stige Daglig leder, Vestheim ungdomssenter
Arne-Johan Gagnat Daglig leder, Solhøgda leirsted
Andreas Bakke Pastor, NLM Ålesund Misjonsforsamling