Skjærgården

Region sør

NLM region sør består av Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker med unntak av kommunene Sirdal, Flekkefjord og Kvinesdal i Vest-Agder.

NLM region sør vil forkynne Guds ord på Sørlandet. Vi tror at Herren gir vekst, og derfor vektlegger vi forkynnelse av verdens beste budskap, evangeliet, i både enkeltmøter, møteuker, lags- og leirarbeid, via radio og overalt hvor det byr seg en mulighet. Regionen har 66 barne- og ungdomslag og 182 øvrige foreninger og kontaktpersoner. Vi tror på viktigheten av å forkynne hele Guds fylde og øke kunnskapen om Guds ord, og derfor ønsker vi å oppmuntre til regelmessig virksomhet, dvs. at man har en jevn frekvens på møtene i for eksempel et område eller en forsamling.

 

Institusjoner

NLM region sør eier og driver Undeland Misjonsgård, Norsjø Ungdomssenter og Evjetun leirsted. Kvås, Tinnesmoen og Imekollen barnehager, Drottningborg ungdomsskole, Kvitsund Gymnas og Drottningborg vgs. NLM Gjenbruk i Lillesand, Kristiansand og Skien er viktige redskap i arbeidet blant barn, unge og voksne.

 

Ressurser

Du finner mer informasjon og nyttige ressurser fra region sør i Ressursbanken (husk å filtrere på region sør).

 

Fakturaadresser:

1. alternativ, primært ønsker vi EHF faktura (org.nr. 938 679 177)

2. alternativ
PDF vedlegg til e-post:
kunde0001@krbilag.no

3. alternativ
Pr.post:
NLM region sør
c/o Knif Regnskap AS
Bergtorasvei 120
4633 Kristiansand

 

Adresse

Postadresse: NLM region sør Postboks 650 4666 Kristiansand Besøksadresse: NLM region sør, Kristian IV gate 35, 4612 Kristiansand

Kontakt

E-post: sor@nlm.no Tlf.: 38 02 44 32 (betjent man-tors) Åpningstider: Mandag-fredag 08.30-15.00

Andreas Årikstad Barne-og ungdomsarbeider
Tollef Byrkjedal Journalist pTro
Ole-André Eliassen Forkynner
Rune Espevik Ungdomsleder Misjonssalen Grimstad
Egil Grindland Områdearbeider Aust-Agder og forkynner
Anne Gro Holthe Barnearbeider og kvinnearbeider
Leif Holthe Forsamlingsleder og forkynner
Lasse Imeland Ungdomsarbeider
Bjørn Olav Karlsen Daglig leder misjonsradioen Grimstad
Sonja Leirvik Barnearbeider
Johan Olsen Forkynner
Tone Østby Musikkleder og administrasjon
Hans Arne Rogn Områdearbeider Lista og Mandal
Marit Lid Skorstad Musikkleder og administrasjon (permisjon)
Ranveig G. Solli Arrangementsmedarbeider
Sven Åge Solli Administrasjonsleder (permisjon (1/1-18-21/12-18)
Ellen Sørlien Informasjonsmedarbeider / Journalist pTro
Senait Hagos Tesfazion Administrasjonsmedarbeider
Jarle Thingbø Sommertreffkoordinator Drottningborg
Brit Kari Urdal Leder NLM ung sør
Livar Veggeland Konstituert regionleder
Frank Vorhaug Pastor, Misjonshuset