Håndflater vendt opp

BE370 – et nasjonalt bønneløft

En time hver dag i et helt år vil vi be for både Misjonssambandet og Generalforsamlingen i 2022. Alle kan melde seg til å være i bønn en av timene.

Nå er det under 100 dager igjen av de 370 dagene vi skulle be for Misjonssambandet og generalforsamlingen (GF).

At ikke alle dager ble eller blir fylt opp, gråter vi ikke over. Vi gleder oss over alle bønner som er bedt. Og fortsatt bes. 

Det er fortsatt noen åpne dager framover våren og sommeren til 10. juli. Det er fortsatt mulig å skrive deg opp på en ledig dag.

Om du ikke skal på GF, kan du kanskje være med og be under GF? Sett deg gjerne opp en av de dagene.

 

Bønn er en fantastisk mulighet og rett vi har. Vi leser i Bibelen at Gud søker mennesker som vil be. Og mange steder i Bibelen står det oppfordringer til å be og løfter knyttet til bønn. Gud, vår Far i himmelen, vil høre på oss, og svare på våre bønner.

Derfor ønsker vi å invitere hele Misjonssambandet til en bønneaksjon som varer i 370 dager.

 

Hvordan bli med:

  • Hver dag fra 6. juli 2021 til 10. juli 2022 (370 dager) settes det av én time til bønn og tilbedelse
  • Klikk på lenken for kalender nederst på denne siden
  • Finn den datoen du kan sette av en time fra kl. 20-21.
  • Skriv navnet ditt på den aktuelle datoen. Skriv også gjerne hvor du bor. Du kan sette deg opp alene eller sammen med noen.
  • I kalenderen ligger det noen ark nederst der du finner forslag til hvordan du kan bruke timen i bønn og noen konkrete bønnemner. Det er helt frivillig om du vil bruke noen av de forslagene. Det viktige er at vi er i bønn for det samme, stille eller med ord, eller begge deler.

 

Gjennom BE370 vil vi stå sammen om disse bønneemnene:  

  • Vekkelse og åndelig fornyelse av oss som er kristne og at Ordet får bo i oss og blant oss
  • Misjonssambandets arbeid nasjonalt og internasjonalt 
  • At det skal bli et GF etter Guds hjerte og til Guds ære, og at Han må røre ved oss
  • At nye mennesker og folkeslag får ta imot evangeliet

 

Her er lenken til kalenderen der du kan fylle inn ditt navn på dagen du ønsker å be.

 

Komiteen for bønneaksjon og bønnekonferansen GF22