Håndflater vendt opp

BE370 – et nasjonalt bønneløft

En time hver dag i et helt år vil vi be for både Misjonssambandet og Generalforsamlingen i 2022. Alle kan melde seg til å være i bønn en av timene.

Misjonssambandets Generalforsamling, og Bønnekonferansen, nærmer seg med stormskritt!

Snart er vi der!

 

Men før det er det THE SEND i Telenor Arena på Fornebu.

Lørdag 25. juni skjer det!

 

Flere tusen - de fleste unge mennesker - kommer sammen!

12 timer, 30 talere, inspirasjon, motivasjon og utfordring om å gå ut i hele verden.

   

The Send handler ikke først og fremst om bidragsyterne, talerne eller de som skal lede lovsang. The Send handler om tusenvis av enkeltpersoner som kommer sammen i lovprisning, bønn og en "all in"-livsstil for Jesus. The Send handler om Jesus og hva han kan gjøre gjennom deg og ditt "ja".

https://thesend.no/

 

Vi ber fortsatt for Misjonssambandet og GF, og denne uka ber vi også for The Send!

Be om Guds nærvær! Be om at mennesker må bli kalt til tjeneste!

Jesus sa: Be derfor høstens Herre sende arbeidere ut til sin høst!

Be for talere og ledere om visdom og kjærlighet i det de formidler!

Be om en bevegelse av nye unge misjonærer som går "all in" for Jesus!

 

***

 

Det stormer i Misjonssambandet.

Det som har skjedd og skjer er kraftige saker. Det røsker litt i grunnvollene.

Men Gud er ikke sjokkert eller rådvill. Han vet akkurat hva som skjer, og Han vet hva Han vil gjøre i oss, og blant oss.

  

La oss be!

Vi skal alltid be, vi skal alltid søke Guds rike først. Men når det stormer er vi enda mer ivrige etter å søke Gud og bruke tid i bønn. Da er det enda lettere å følge oppfordringen om inderlig bønn.

La oss be! La oss overlate dette til Gud, legge oss selv i Guds hender og invitere Han til å gjøre det Han vil!

La oss gjøre det nå!

La oss kaste oss på kne og be Gud om å rense oss, og gjøre Misjonssambandet til det redskapet Han har tenkt at vi skal være.

La oss ydmyke oss, bøye oss for Han. Kan vi være villige til å bli små så Han kan bli stor? Det er når vi innser at vi ikke kan gjøre noe uten Ham, at Han får slippe til for å gjøre det Han kan, det bare Han kan! 

  

Vi kjenner Sannhetens Ånd! Må Sannhetens Ånd vise oss og lede oss i denne tiden!

La oss ydmykt spørre oss selv; Har vi gått for mye i egen kraft? Er vi et stolt folk? La oss igjen skal bøye oss for Gud, bekjenne våre synder og la oss rense! Når Gud reiser oss opp etter omvendelse fra synd får vi erfare nåden – da skjer evangeliet i praksis.

 

Vi ber ut fra Efeserne 3,16-17:

Må du som er så rik på herlighet, 

gi våre indre mennesker kraft og styrke ved din Ånd.

Må Kristus ved troen bo i våre hjerter 

og vi stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.

 

(Du kan også gjerne be hele avsnittet fra Ef 3,14-21)

  

La oss også be for valget av ny generalsekretær:

Kjære Gud!

Vis hovedstyret for Misjonssambandet hvem du har tenkt til denne jobben! Vis dem hvem som er fylt av Ånd og sannhet.

Vi vet at du vet! Gjør hovedstyret vare for din Ånd og din stemme, slik at de ser og forstår hva du tenker!

Hjelp dem å ikke forhaste seg, men vente på at du forteller dem.

Vi legger veien fram mot denne avgjørelsen i dine hender og stoler på deg (Salme 37,5)!

Amen

 

Hvordan bli med:

  • Hver dag fra 6. juli 2021 til 10. juli 2022 (370 dager) settes det av én time til bønn og tilbedelse
  • Klikk på lenken for kalender nederst på denne siden
  • Finn den datoen du kan sette av en time fra kl. 20-21.
  • Skriv navnet ditt på den aktuelle datoen. Skriv også gjerne hvor du bor. Du kan sette deg opp alene eller sammen med noen.
  • I kalenderen ligger det noen ark nederst der du finner forslag til hvordan du kan bruke timen i bønn og noen konkrete bønnemner. Det er helt frivillig om du vil bruke noen av de forslagene. Det viktige er at vi er i bønn for det samme, stille eller med ord, eller begge deler.

 

Gjennom BE370 vil vi stå sammen om disse bønneemnene:  

  • Vekkelse og åndelig fornyelse av oss som er kristne og at Ordet får bo i oss og blant oss
  • Misjonssambandets arbeid nasjonalt og internasjonalt 
  • At det skal bli et GF etter Guds hjerte og til Guds ære, og at Han må røre ved oss
  • At nye mennesker og folkeslag får ta imot evangeliet

 

Her er lenken til kalenderen der du kan fylle inn ditt navn på dagen du ønsker å be.

 

Komiteen for bønneaksjon og bønnekonferansen GF22