Nettverksledere på Fellesskap 19

Nettverk på Fellesskap 19

På Fellesskap 19 samles vi i nettverk for undervisning og samtale om den tjenesten man er i.

BARNE- OG FAMILIEARBEID

Ledes av Jorunn Bergo Aarvik (Barne- og familiekonsulent NLM ung) 

«Nye verktøy, - ny inspirasjon!» er overskriften for nettverkssamlingen med de som er engasjerte i barne- og familiearbeid. Edgeir Gunvordal blir med og underviser i nettverket. Han er en særdeles engasjerende formidler som får trauste bedehusgjengere til å breke som sauer og rastløse søndagsskolebarn til å sitte som tente lys. Sammen med kona si har han vært leder for Søndagsskolen i Salem Misjonskirke i Bergen i flere år. Edgeir brenner for pedagogisk formidling av Guds Ord til alle generasjoner, og er spesielt opptatt av åpent bønne- og bibelliv i heimen. Han er også opptatt av barnearbeidet sin plass i menigheten.

Dessuten kan vi også friste med en presentasjon av det rykende ferske andaktsopplegget «Kort og Godt Bibelfortellinger» for førskolebarn.

 

BØNN

Ledes av Signe og Nils Walde (aktive i bønnearbeid i Salem Misjonskirke, Bergen)

Bønn fremfor alt (jfr. 1.Tim.2). I dette nettverket ønsker vi å oppmuntre og inspirere til i enda sterkere grad å be med forventning - alene - og i fellesskap. " For uten meg kan dere intet gjøre."Joh.15,5.

Vi får undervisning ved Arne Borgersen som har vært redaktør av bladet "Forbederen" og har stor erfaring med tverrkirkelig bønnearbeid.  Vi deler erfaringer fra våre bønneliv/bønnefellesskap og bruker tid til å be med og for hverandre til utrustning og tjeneste.

 

FLERKULTURELT ARBEID

Ledes av Janet Seierstad og Mons Gunnar Selstø (som begge jobber med flerkulturelt arbeid i NLM)

Fokuset i nettverket i år blir integrering. Vi utfordre fellesskapene å ta med/sende deres internasjonale medlemmer til F19! Her skal vi hjelpe å utruste dem til frimodig tjeneste og tilhørighet i fellesskapene, som en del av Guds familie.

På integreringens vei - nettverksbygging og erfaringsdeling fra de internasjonale deltagerne, bl.a. Peter Majeed med flere.

Undervisning om Migrasjon og misjon, og Den bibelske gjestfrihet

  

FORKYNNELSE OG TEOLOGI

Ledes av Kåre Lid (Leder NLM Norge)

I nettverket Forkynnelse og Teologi skal vi på lørdag få et innblikk i hva de forkynner i Mekane Yesus kirken i Etiopia. Kirken vokser raskere enn noen annen luthersk kirke, og har opplevd vekkelse og vekst over mange år (I 2014 ca 1000 nye medlemmer hver dag). Temesgen Shibru Galla (teolog. misjonær, pastor) blir med oss. Han er selv fra Etiopia, og har undervist på Tabor Seminary. Han vil sammenligne forkynnelsen i Etiopia med forkynnelsen i NLM i Norge. Har vi noe å lære?  Hva særpreger forkynnelsen i denne kirken som vokser?


På søndag vil vi sette fokus på at kallet til misjon er under press, både teologisk og kulturelt. Forkynnelsen til tjeneste og misjon er avgjørende viktig om vi som kristne og som fellesskap skal nå nye mennesker i Norge og blant unådde folkeslag med evangeliet om frelse og evig liv i Jesus Kristus.  Regionleder i NLM Utland, Olav Vestbøstad (teolog, misjonær, regionleder), vil undervise.

 

FORSAMLINGSLEDELSE

Ledes av Andreas Bakke (Pastor i Misjonssalen, Ålesund)

Nettverket forsamlingsledelse har som mål å gi deltakerne verktøy og viktig input til å lede sine lokale fellesskap på en bedre måte. Det blir både undervisning, gruppesamtaler og presentasjon, og det blir satt av tid til erfaringsdeling og nettverksbygging. Professor i strategi og markedsføring ved Norges Handelshøyskole Magne Supphellen vil være en av bidragsyterne i dette nettverket.

 

SANG, MUSIKK OG LOVSANGSLEDELSE

Ledes av Arild Strøm (Lovsangsleder i Misjonssalen Oslo og freelance musiker)

Sang og musikk er en veldig viktig del av det kristne arbeidet, og lovsangen har en stor plass på Gudstjenestene våre. På dette nettverket vil vi dele erfaringer fra det å drive et godt arbeid på dette området, som gir løft til fellesskapet. Har alt det lovsangs-arbeidet vi driver teologisk forankring? Og hvordan kan vi jobbe med og utvikle det musikalske midt oppi alt fokuset på tilbedelse?

 

STUDENTARBEID

Ledes av Maria Celine Lundeby (Ungdomskonsulent NLM ung)

Mange mister troen på Jesus i studietida. Det vil vi ta på alvor! I dette nettverket ønsker vi å styrke arbeidet blant studenter og unge voksne, både med tanke på å nå dem med evangeliet, og for å bidra til å bygge en trygg og slitesterk tro gjennom det som formidles i ditt fellesskap. Lørdag har vi med oss Alexis Lundh fra Tro og Medier for å undervise oss om seksualitet, pornografi og andre utfordrende tema som vi har godt av å snakke høyt om. Søndag bruker vi tid på erfaringsdeling og å snakke sammen om hvordan vi kan løfte og utvikle det gode arbeidet som allerede drives rundt om.

 

TENÅRINGSARBEID

Ledes av Lars Martin F. Vik 

Tenåringer går gjennom en viktig tid med tanke på forming av identitet og personlighet, derfor er det en spennende aldersgruppe å arbeide med. Mange unge forlater troen i tenårene. Bli med i tenåringsnettverket og få god og relevant undervisning om hvordan en jobber med tenåringer for å bevare dem i troen og hjelpe dem til å skape en sunn identitet. Det blir også tid til erfaringsutveksling med andre som er med i samme type arbeid. På lørdag blir det undervisning av Alexis Lundh (se beskrivelse i nettverket om Studentarbeid)