Seminar

Seminarprogram Fellesskap 20

Seminarprogrammet for Fellesskap 20 er klart, og her er det mye spennende å velge mellom.

PRESEMINAR/PANELSAMTALE – auditoriet Fjellhaug – fredag 18.00

What`s in it for me?

I et kristent fellesskap står vi alle i spennet mellom ønsket om å bli betjent og kallet til å tjene hverandre. Er fellesskapet for meg, eller er det meg for fellesskapet? I denne panelsamtalen får du høre ulike perspektiv på hvorfor det er viktig å bygge fellesskap hvor vi tjener hverandre.  

Med Maria Celine Lundeby, Øystein Gjerme, Marit Andersen og Harald Hovland.

 

SEMINARBOLK 1

1. Fra dialog til konflikt v/Sverre Stoltenberg 

Hvordan forholde seg til spenninger og motsetninger i kristne arbeidsfellesskap? Der mennesker er engasjert og vil noe, blir det alltid spenninger og motsetninger. Dette er i utgangspunktet ikke et problem, men kan representere positive utfordringer til nytenkning og utvikling. Men spenningene kan også øke til et nivå hvor det blir destruktivt. Hvordan håndtere slike situasjoner? Og hvordan oppdage i tide hva som holder på å skje? 

2. Misjon i Bibelen v/Temesgen Shibru Galla

Hvordan definerer, begrunner og motiverer Bibelen kristen misjon i verden? Er det legitimt å forkynne evangeliet for mennesker som har annen kultur og tradisjon enn oss? Hvordan begrunner vi kristen misjon som krysser forskjellige grenser i en post-moderne verden? 

3. Sunn åndelighet v/Geir Otto Holmås 

Dette seminaret vil sette søkelys på behovet for åndelig dømmekraft i møte med strømninger som er i bevegelse i menigheten i dag. Vi vil komme inn på spørsmål som: Hva er kjennetegnet på sunn åndelighet, og hvordan kan vi skjelne falskt og sant i ei tid som denne? Seminaret tar utgangspunkt i boka Holmås skrev i 2018, Ved en korsvei: Åpent brev til mine karismatiske venner.

4.Småfellesskap – en vei til vekst v/Tonje Haugeto Stang 

Smågrupper er viktige for å hjelpe enkeltmennesker i etterfølgelsen av Jesus. Tonje Haugeto Stang er aktuell med boka «Småfellesskap – en vei til vekst». Hun deler i dette seminaret sine erfaringer og tanker om hva småfelleskap er og hvordan det bør legges til rette for at de skal fungere godt. 

 5. Krigens døtre v/Kari Fure 

På seminaret «Krigens døtre» forteller forfatter og redaktør Kari Fure historiene til makeløse kvinner fra Syria og Irak. Dette er historier om dramatikk og sårbarhet, men også om håp og stor styrke. For noen av kvinnene forteller at da det røynet på som verst, klarte de å mobilisere styrke som de ikke visste at de hadde. Fordi de måtte. For mange av dem ligger likevel det sterkeste håpet i troen. «Troen er min tilflukt. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten den», sier Anisa som var kidnappet av IS. 

 6. Seksualitet og kjønnsideologi – hvordan fortelle en helt annerledes, vanskeligere og mye bedre historie? v/Sven Arne Lundeby

Forståelsen av seksualitet og kjønn er både viktige og brennbare tema i vår tid, og et klassisk kristent syn på dette framstår stadig mer fremmed og motstrøms. Hvordan skal vi som kristne forholde oss til dette? Og hvordan kan vi gi hjelp og veiledning til unge, sårbare mennesker som står midt oppi disse spørsmålene? Med utgangspunkt i samtaleressursen fra NLM ung, «Ta vare på hverandre», vil dette seminaret peke på hvordan vi kan formidle de gode nyhetene i Bibelens forståelse av seksualitet og kjønn. 

 

SEMINARBOLK 2 

 1. Jeg i en fremmed kultur v/Asle Jøssang

For ethvert menneske er det naturlig og legitimt å føle seg trygg i egen kultur. Dette blir imidlertid en utfordring i møte med mennesker i andre samfunn; som er tilsvarende avhengige av det de er oppfostret i.  I dette seminaret reflekterer vi over kulturavhengighet og kulturmøter, og ser på hvordan å gjøre seg kjent med det nye og fremmede på måter som kan bygge gjensidig forståelse og tillit. – Og da kan alt skje! 

 2. Til alle folkeslag – sensitivt seminar v/utsendinger i sensitive områder og Elise Haugland    

En del av NLMs strategi er å gå til steder der det er få eller ingen kristne, og få eller ingen kirke, og vi har nå arbeid blant åtte slike folkegrupper. På dette seminaret vil vi bli mer kjent med disse folkegruppene, og landet eller området de tilhører. Vi vil også høre hvordan NLM arbeider blant disse folkegruppene og møte utsendinger som står midt i dette arbeidet. Av sikkerhetsmessige årsaker er det begrenset hvor mye vi kan si i våre offisielle kanaler, men på seminaret vil du få et godt innblikk gjennom presentasjon, historier og hilsener. Kom og hør hvordan Gud er med i dette krevende og viktige arbeidet. 

 3. Min relasjon til Gud v/Grete Yksnøy Martinsen 

Vi modnes, vokser og utvikler oss gjennom livet. Det gjør også troen vår. Hva former troen og gudsbildet vårt? Hvilke faktorer er viktige, og i hvilke faser er vi spesielt sårbare? Dette er et seminar i takknemlighet til Gud som er Gud for hele livet vårt. 

 4. Bærekraftig tjeneste v/Runar Mulelid

Livene våre er sårbare, og det samme er kristen tro og kristne fellesskap. Det som kan være verdens beste fellesskap, blir ikke alltid det. Hva skal til for at det vi driver med vil være bærekraftig? Hvordan kan vi legge til rette for at tro og fellesskapstilhørighet kan vare livet ut?