Gruppearbeid på Fellesskap 19

Nettverk på Fellesskap 23

I løpet av konferansen vil vi samles i nettverkssamlinger. Du melder deg på nettverk ut ifra hvilken tjeneste du har i ditt lokale fellesskap.

Barne- og familiearbeid

Som barneledere er vi kalt til å snakke sant om Gud, snakke sant om oss selv, og snakke sant om livet. Hvordan ser dette ut i praksis? Inger Strangstad har lang fartstid i Misjonssambandet ung, og deler sine tanker om helhetlig og ærlig forkynnelse for barn. Det blir i tillegg anledning til erfaringsdeling. Dessuten skal vi bli litt bedre kjent med de nyeste andaktsressursene fra Misjonssambandet ung.

Forkynnelse og teologi

Forkynnelse og teologi er et nettverk for deg som ønsker å vokse i forkynnertjenesten eller som er særlig opptatt av hva som undervises og hvordan undervisningen skjer i våre fellesskap. Her tar vi opp dagsaktuelle temaer, det blir både undervisning og samtale.  

Forsamlingsledelse

Nettverket forsamlingsledelse har som mål å gi deltakerne verktøy og viktig input til å lede sine lokale fellesskap på en bedre måte. Her ønsker vi å både ha undervisning og erfaringsutveksling. Dette er et nettverk som er særlig aktuelt for de som har ansvaret for den strategiske ledelsen av fellesskapet.

Samfunnsbygger (NB! Nytt)

Kirken er kalt til mer enn å arrangere gudstjenester, lede bibelgrupper, barnelag og så videre. Vi er kalt til å være lys og salt i verden, til å skape verdier, bidra med kristne verdier og til å formidle evangeliet inn på alle samfunnets arenaer. I dette nettverket ønsker vi at du skal få frimodighet og hjelp til å gjøre nettopp dette. Hvordan være en kristen rektor? Hvordan møte flyktninger som trenger hjelp? Hvordan være en kristen næringslivsleder? Er det kristelig å bidra i politikken?

Sang, musikk og lovsangsledelse

Sang og musikk er en veldig viktig del av det kristne arbeidet, og lovsangen har en stor plass på våre møter og gudstjenester. På dette nettverket vil vi dele erfaringer fra det å drive et godt arbeid på dette området, som gir løft til fellesskapet. Hvordan formidler vi vår kristne tro gjennom sangen i fellesskapet? Hvordan kan vi jobbe med og utvikle det musikalske midt oppi alt fokuset på tilbedelse?

Tenåringsarbeid

Dette nettverket er for deg som brenner for å se tenåringer komme til tro og vokse i tro på Jesus. Hvordan snakker vi om kristen tro til ungdom på en naturlig måte? Hvordan skaper vi meningsfulle relasjoner til ungdom som lever i en verden full av distraksjoner? Her vil du få konkrete verktøy og praktisk hjelp til bruk i ditt lokale ungdomsarbeid. Du vil også møte andre mennesker som er engasjerte i ungdomsarbeid, eller som gjerne vil engasjere seg i det.