Seminar

Seminarprogram Fellesskap 22

Seminaroversikten oppdateres løpende

HUSGRUPPER – ET REDSKAP I Å GJØRE DISIPLER v/Fredrik Ree

Smågrupper eller husgrupper er gode redskap for følge mennesker i vandringen med Jesus, som etterfølgere og ledere. Hvordan bør i som ledere tenke om bruken av disse gruppene? Hvordan leder vi denne delen av arbeidet? Fredrik Ree har erfaring fra Tremorkirken på Sotra det husgrupper er en essensiell del av menighetens arbeid. Ha deler at sin erfaring.  

 

SEKSUALITET OG KJØNNSIDEOLOGI – HVORDAN FORTELLE EN HELT ANNERLEDES, VANSKELIGERE OG MYE BEDRE HISTOIRE? v/Sven Arne Lundeby

Forståelsen av seksualitet og kjønn er både viktige og brennbare tema i vår tid, og et klassisk kristent syn på dette framstår stadig mer fremmed og motstrøms. Hvordan skal vi som kristne forholde oss til dette? Og hvordan kan vi gi hjelp og veiledning til unge, sårbare mennesker som står midt oppi disse spørsmålene? Med utgangspunkt i samtaleressursen fra NLM ung, «Ta vare på hverandre», vil dette seminaret peke på hvordan vi kan formidle de gode nyhetene i Bibelens forståelse av seksualitet og kjønn.  

 

BÆREKRAFTIG TJENESTE v/Runar Mulelid

Livene våre er sårbare, og det samme er kristen tro og kristne fellesskap. Det som kan være verdens beste fellesskap, blir ikke alltid det. Hva skal til for at det vi driver med vil være bærekraftig? Hvordan kan vi legge til rette for at tro og fellesskapstilhørighet kan vare livet ut?