Seminar

Seminarprogram

Mange spennende seminarer å velge mellom på Fellesskap 23

Semninarbolk 1

HUSGRUPPER – ET REDSKAP I Å GJØRE DISIPLER v/Fredrik Ree

Smågrupper eller husgrupper er gode redskap for å følge mennesker i vandringen med Jesus, som etterfølgere og ledere. Hvordan bør vi som ledere tenke om bruken av disse gruppene? Hvordan leder vi denne delen av arbeidet? Fredrik Ree har erfaring fra Tremorkirken på Sotra der husgrupper er en essensiell del av menighetens arbeid. Han deler av sin erfaring om hvordan å skape et fellesskap der folk vil være i smågrupper og en kultur for å invitere med seg nye inn i smågruppene.

 

SEKSUALITET OG KJØNNSIDEOLOGI – HVORDAN FORTELLE EN HELT ANNERLEDES, VANSKELIGERE OG MYE BEDRE HISTOIRE? v/Sven Arne Lundeby

Forståelsen av seksualitet og kjønn er både viktige og brennbare tema i vår tid, og et klassisk kristent syn på dette framstår stadig mer fremmed og motstrøms. Hvordan skal vi som kristne forholde oss til dette? Og hvordan kan vi gi hjelp og veiledning til unge, sårbare mennesker som står midt oppi disse spørsmålene?Dette seminaret vil peke på hvordan vi kan formidle de gode nyhetene i Bibelens forståelse av seksualitet og kjønn.

 

BÆREKRAFTIG TJENESTE v/Runar Mulelid

Livene våre er sårbare, og det samme er kristen tro og kristne fellesskap. Det som kan være verdens beste fellesskap, blir ikke alltid det. Hva skal til for at det vi driver med vil være bærekraftig? Hvordan kan vi legge til rette for at tro og fellesskapstilhørighet kan vare livet ut? 

 

JESUS VAR ENTEN EN LEGENDE, SINNSYK ELLER GUD v/Aase Victoria Wangen

Vi kristne baserer hele troen vår på at Jesus virkelig var Gud som kom til jorden. Men i møte med ikke-kristne ser vi at det er mange ulike oppfatninger blant folk om hvem Jesus fra Nasaret var. Hva skal vi tro? Kan vi på noen måte ha noe mer sikkerhet enn et vagt håp om at det kristne budskapet er sant? I dette seminaret skal vi se på Jesus med et mer historisk blikk enn vi kanskje pleier.  

Seminarbolk 2

EVANGELIET TIL DE UNÅDDE v/Ragnhild Myren og Temesgen Shibru Galla

Et av satsningsområdene i Misjonssambandet sin nye strategi er Evangeliet til de unådde. Hvordan kan vi som fellesskap og forsamlinger i Norge delta aktivt i denne satsningen?

På dette seminaret vil Temesgen Shibru Galla og Ragnhild Myren dele noen tanker om hvorfor vi bør snakke om misjon i våre fellesskap, og gi noen praktiske tips til hvordan vi kan gjøre det. I tillegg blir vi utfordret på at dette punktet ikke bare handler om å sende, be og gi, men at det også er aktuelt i vårt eget nærområde

GJESTFRIHET v/Bente Sandtorp

Et fellesskap uten gjestfrihet er ett fattig fellesskap. Hvordan kan vi praktisere gjestfrihet i møte med nye mennesker? Hvordan kan vi som fellesskap bygge en slik kultur? Bente Sandtorp fra Home Church deler erfaringer.