Seminar

Seminarprogram

Mange spennende seminarer å velge mellom på Fellesskap 24

LEDERUTVIKLING 

Mange steder er mangel på gode ledere en begrensende faktor i vårt arbeid – hvordan jobber vi for at dette skal endre seg for framtiden? Hvordan kan vi identifisere og utvikle nye ledere, og hvordan gir vi dem plass til å vokse og utvikle seg?     

Thomas Neteland jobber med lederutvikling i Pinsebevegelsen, og har mange års erfaring som pastor og ungdomspastor i Sentrumskirken i Sandnes. I dette seminaret deler han erfaringer og tanker om dette spennende og viktige temaet. 
  

ELSK DIN NESTE 

Et av målene vi jobber etter i strategien vår er “Elsk din neste”. Vi vil vise diakonal omsorg og gjestfrihet. På dette seminaret vil Ingvild Hovda fra IKF i Stavanger utfordre oss på hvordan dette kan se ut. Ingvild har også erfaringer med denne tematikken fra Storbritannia, der de har en mer integrert tenkning og praksis rundt denne tematikken.  

Hvordan kommer vi i kontakt med mennesker? Hvordan kan vi som fellesskap og forsamlinger vise omsorg for våre medlemmer og for mennesker vi har i vårt nærmiljø? Vi sier også at vi ønsker å hjelpe mennesker ut av ensomhet, fattigdom, undertrykkelse og urettferdighet.Hva gjør vi som enkeltpersoner og som fellesskap?  

 

SPRE EVANGELIET  

I Misjonsbefalingen ber Jesus oss om å gå og gjøre alle folkeslag til disipler. Hvordan kan du dele evangeliet med naboen din eller kollegaen din? Hvilke arenaer er det enklest og best å dele evangeliet på? Hva kan vi som fellesskap gjøre for å dele evangeliet med flere? Bør vi starte med gateevangelisering, gjenbruksbutikker eller mer barne- og ungdomsarbeid? Eller bør vi jobbe mer relasjonelt?  

På dette seminaret møter du Medhat Joussef. Han har vokst opp som evangelisk kristen i Egypt, og har vært med og plante menighet i Kairo. Medhater i innspurtsfasen av sin doktorgrad på VID i Stavanger, og har samtidig vært aktiv i evangeliseringsarbeid. Han mener at kristne i Norge sover, og undrer seg over hvorfor vi er så lite aktive med å spre evangeliet. Paul Odeh vil samtale med Joussefom hans historie og erfaringer knyttet til å dele evangeliet.