Bil kjører på vei, gjennom skog

Disippelsafari

Disippelsafari er et 6-ukers kurs i Kenya, særlig rettet mot par og enslige mellom 25 og 45.

Disippelsafari er et kurs over 6 uker fra 1. september der en får inspirasjon og veiledning i det å være en Jesu etterfølger og disippel i hverdagen. En kommer tett på misjonsarbeidet i Øst-Afrika og blir utfordret til å bidra med ulike oppgaver.

Disippelsafari er et utspring av TeFT familie som er en 3 måneders familiebibelskole på samme området.

Disippelsafari er rettet mot par eller enslige mellom 25 og 45 år som ønsker en pause fra en hektisk hverdag i Norge, og som ønsker å investere tid og ressurser på relasjonen til Gud og mennesker en har rundt seg. Det er ikke lagt opp til at en kan ta med seg barn, da er det Teft Familie som er det rette konseptet.