Bilde av fire ungdommer i solnedgang.

Søk på TeFT Team!

Her kan du søke om å bli med på en tur med TeFT Team.

Denne søknaden behandles konfidensielt av NLM ung og lederen for det aktuelle teamet. I tillegg til utfylt søknadsskjema skal det også oppgis en referanseperson som ikke er i familie med søkeren. NLM sender skjema direkte til denne. Se info nederst på skjemaet.

Søknadsskjema TeFT Team

Hvilket TeFT Team søker du på?*

I denne delen skal du vurdere deg selv, gjennom å sette en score fra 1 til 5 på noen karaktertrekk. 1 er laveste score og 5 er høyeste score.

1 5
1 5
1 5

Referanseperson

Det kreves referanseperson til søknaden;
Referansepersonen kan ikke være i familie med søkeren.
En kristen leder som kjenner deg godt.

NLM vil sende referanseskjema direkte til referansepersonen, som sender utfylt skjema direkte til NLM. Dette vil ikke bli forelagt søkeren.

Se igjennom søknaden og se at du har svart på alle spørsmålene. Når du er ferdig kan du trykke "Send".

Søknaden sendes til Nils Kåre Bøe.

Du kan få kontakt med Nils Kåre på:
22 00 72 00
E-post: nboe@nlm.no

Har du lest gjennom søknaden og er klar til å sende inn?*