Tre damer som prater og ler.

Avdelingsleder landbruk - Val skoler

Val skoler søker avdelingsleder landbruk til å lede den daglige driften av gården.

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 150 elever på videregående og 60 ansatte. De aller fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag og akvakultur. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

 

Vi søker nå:

Avdelingsleder landbruk

  

Arbeidsoppgaver

 • Lede den daglige driften av gården, herunder
  • -personalarbeid
  • -samarbeid med undervisningsavdelingen og skolen forøvrig
  • -praktisk arbeid på gården
  • -håndtere det som dukker opp underveis

  

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med gårdsdrift
 • God kjennskap til en eller flere av produksjonene våre
 • Personlige egenskaper blir vektlagt, herunder lederegenskaper

    

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må kunne arbeide i tråd med skolens kristne målsetning. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

 

Vi kan tilby

 • Lønn etter regulativ/avtale
 • Pensjonsavtale i Statens Pensjonskasse
 • Hjelp med bolig
 • En allsidig arbeidsplass med et meningsfullt arbeid

 

Skolen har for øvrig et høyt aktivitetsnivå innenfor landbruk:

 • Fôrproduksjon på ca 750 daa.
 • Våre husdyrproduksjoner er melk, ammeku, kombinert griseproduksjon, sau og ammegeit.
  Skolen har også stall til skole- og elevhester.  
 • Gården har sin viktigste oppgave som øvingsarena for elevene.
 • Det er åtte-ni personer med ulik bakgrunn som har sitt hovedarbeid innenfor drift og undervisning i landbruk ved skolen. Fem av disse hører til avdeling landbruk.

  

For spørsmål eller informasjon kontakt rektor Kjartan Åsebø, kaasebo@val.vgs.no , tlf 979 76 075.

  

Søknad, CV og referanser sendes:

Val skoler, Hestvikvegen 73, 7970 Kolvereid – epost: post@val.vgs.no        

   

Søknadsfrist: 20. november 2019

Tiltredelse: Etter nærmere avtale