Tre damer som prater og ler.

Ung-leder NLM region sør

NLM region sør søker ung-leder i 100 % stilling.

NLM Region sør er en av 7 regioner i NLM, og dekker store deler av Agder og Telemark. Regionen driver et stort kristent arbeid for barn, unge og voksne gjennom skoler, barnehager, leirsteder, i tillegg til arbeid i foreninger og forsamlinger.


Vi søker nå:

Ung-leder

i 100% stilling fra 1. januar/1. juni 2020

 

Hovedansvarsområde og arbeidsoppgaver

 • Lede barne- og ungdomsarbeidet i regionen.
 • Personalansvar for ansatte i barne- og ungdomsarbeidet.
 • Utviklings- og strategiarbeid.
 • Rekruttering av frivillige og ansatte.
 • Være en del av lederteamet i regionen.
 • Forberede og gjennomføre møter i regionens barne- og ungdomsråd.
 • Veiledning og undervisning.

 

Vi ønsker en person som:

 • Brenner for at barn- og unge skal bli kjent med Jesus.
 • Har gode formidlings- og samarbeidsevner.
 • Evner å jobbe strukturert, langsiktig og samtidig nytenkende.
 • Er omgjengelig og trives med relasjonsbyggende arbeid.
 • Har evne til å lede, utruste og motivere frivillige og ansatte medarbeidere.
 • Relevant utdanning, erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.  

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

Lønn etter NLMs regulativ. Den som ansettes må kunne fremvise gyldig politiattest.

 

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med regionleder Livar Veggeland (Telefon: 975 80 805 eller e-post: lveggeland@nlm.no)

 

Skriftlig søknad med CV sendes:

enten på e-post til regionleder Livar Veggeland lveggeland@nlm.no eller pr. brev til NLM region sør, v/Livar Veggeland, Postboks 650, 4666 Kristiansand.

 

Søknadsfrist: 15. desember

Tiltredelse: 1. januar 2020 eller 1. juni 2020.