To menn smiler mot kamera

Barne- og familiekonsulent – 1 års vikariat

Barne- og familiekonsulent er NLM ungs fagkonsulent på målgruppen barn og familie, med ansvar for ressurser, materiell, kurs og veiledning.

NLM ung er en nasjonal barne- og ungdomsorganisasjon. Vi eksisterer for at flest mulig barn og unge skal ha mulighet til å høre evangeliet om Jesus, og tilbringe livet og evigheten sammen med ham.  

 

Vi søker nå:

Barne- og familiekonsulent

Vikariat, 1 år,  inntil 100 %

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Faglig ressurs inn mot barne- og familiearbeid; herunder lokalt barnearbeid, leir, barnehage og grunnskole, forsamling og familiearbeid
 • Produksjon og utvikling av trosopplæringsressurser, konsepter og materiell til målgruppen barn og familie
 • Arrangere kurs for ansatte og frivillige i barne- og ungdomsarbeidet
 • Taleoppdrag, undervisning og veiledning
 • Oppfølging av medarbeidere i barne- og familieseksjonen

 

Kvalifikasjoner:

 • Personlig engasjement for at barn og unge skal lære Jesus å kjenne
 • God kjennskap til kristent barne- og familiearbeid
 • Erfaring i å formidle kristen tro til barn og familier
 • Evne til å lede team og prosjekter
 • Kan arbeide ryddig og strukturert og overholde tidsfrister
 • Initiativ til å tenke nytt og kreativt
 • Relevant utdannelse

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

   

Vi kan tilby:

 • En jobb med meningsfulle oppgaver i et godt faglig, sosialt og åndelig arbeidsmiljø
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledning
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med NLMs lønnsregulativ

 

Arbeidssted: NLM ung, Sinsenveien 25, Oslo

  

For spørsmål eller informasjon kontakt Barne- og familiekonsulent Turid Slettebø tslettebo@nlm.no / + 47 984 37 456 eller administrasjonsleder i NLM ung Kjersti Lilleaasen klilleaasen@nlm.no / + 47 917 82 338

  

Søknad, CV og referanser sendes per e-post til klilleaasen@nlm.no. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli innkalt til intervju løpende.

   

Søknadsfrist: 2.10.2020

Tiltredelse: Desember 2020/Etter avtale