To menn smiler mot kamera

Pastor i Fjellheim Misjonsforsamling, Tromsø

NLM region nord søker pastor til Fjellheim Misjonsforsamling i inntil 100 % stilling.

NLM region nord er en av 7 regioner i NLM, og dekker området fra Saltfjellet og nordover. Fjellheim Misjonsforsamling holder til i flotte lokaler på Fjellheim Bibelskole i Tromsø. Vi søker en mann som kan begynne som pastor i en stabil og ressurssterk, men ung byforsamling.

 

Vi søker nå:

Pastor

i inntil 100 % fast stilling

 

Pastor vil arbeide med relasjonsbygging, veiledning, forkynnelse og strategisk utvikling av forsamlingen. Det vil være naturlig at vedkommende trer inn i eldsterådet. Administrasjon og oppfølging av frivillige gjøres i samarbeid med forsamlingens styre. Pastor vil også delta i øvrig arbeid i NLM region nord. Stillingen kan tilpasses i noen grad etter personlighet og nådegaver.

 

Kvalifikasjoner

  • Evne til å møte og lede enkeltmennesker
  • Evne til undervisning fra Bibelen og livsnær formidling av evangeliet
  • Relevant utdanning og erfaring
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Personlig egnethet, karakter og åndelig modenhet vil bli vektlagt

 

Vi forutsetter at søker bekjenner kristen tro, har en evangelisk-luthersk trosforståelse, og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

Lønn etter NLMs regulativ.

Den som ansettes må kunne fremvise gyldig politiattest.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til regionleder Øivind Kringstad 996 46 803, eller Ragnhild Aarbø, styreleder i Fjellheim Misjonsforsamling, 905 71 467.  

 

Søknad, CV og minst to referanser sendes:

Regionleder NLM Region Nord, Sjøgata 28, 9300 Finnsnes eller på e-post: okringstad@nlm.no   

 

Søknadsfrist: 31. januar 2021

Tiltredelse: 1. august 2021 eller etter avtale