To menn smiler mot kamera

Ungdomskonsulent - NLM ung

Ungdomskonsulent er NLM ungs fagkonsulent på ungdomsarbeid, med ansvar for ressurser, materiell, kurs og veiledning.

NLM ung er en nasjonal barne- og ungdomsorganisasjon. Vi eksisterer for at flest mulig barn og unge skal ha mulighet til å høre evangeliet om Jesus, og tilbringe livet og evigheten sammen med ham. 

 

NLM ung søker nå:

Ungdomskonsulent

Total stillingsramme på inntil 200 % (fast)

 

NLM ung har behov for flere personer som jobber inn mot ungdom og ungdomsarbeid. Vi har ledig en total stillingsramme på inntil 200 % (og har i tillegg også stilling som prosjektleder for UL utlyst). Alle søkere bes oppgi ønsket stillingsprosent i søknaden, og gjerne også noen tanker om hvilke arbeidsoppgaver som i utgangspunktet er mest aktuelle. 

 

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Faglig arbeid og ressurs for ungdomsarbeid
 • Utvikle trosopplæringsressurser for ungdom
 • Arrangere kurs og konferanser for ansatte og frivillige ungdomsarbeidere
 • Planlegge og gjennomføre nasjonale arrangement (UL/Frontline/Vision osv)
 • Kontaktperson for lokalt og regionalt ungdomsarbeid, inkludert skole.
 • Arbeid med lederutvikling
 • Taleoppdrag, undervisning og veiledning

 

Kvalifikasjoner

 • Personlig engasjement for at ungdom skal lære Jesus å kjenne
 • Relevant utdannelse – mastergrad er ønskelig
 • God kjennskap til ungdomskultur og kristent ungdomsarbeid
 • Erfaring i å formidle kristen tro til ungdom
 • Evne til å lede team og prosjekter
 • Initiativ til å tenke nytt og kreativt
 • Kan arbeide ryddig og strukturert og overholde tidsfrister
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

 

Vi kan tilby:

 • En fleksibel jobb med meningsfulle oppgaver i et godt faglig, sosialt og åndelig arbeidsmiljø
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledningr
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med NLMs lønnsregulativ 

 

Arbeidssted: NLM ung, Sinsenveien 25, Oslo

 

For spørsmål eller informasjon kontakt administrasjonsleder i NLM ung Kjersti Lilleaasen klilleaasen@nlm.no / 917 82 338

  

Søknad, CV og referanser sendes per e-post til klilleaasen@nlm.no. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli innkalt til intervju løpende. 

   

Søknadsfrist: 29.1.21

Tiltredelse: August 2021/ eller etter avtale