To menn smiler mot kamera

Fellesskapsutvikler - NLM Norge

NLM Norge søker fellesskapsutvikler i inntil 40 % stilling.

NLM driver et spennende arbeid gjennom fellesskap rundt omkring i landet. Det arbeides både med utvikling av etablerte og å starte nye fellesskap. Vi er involvert i nettverkene M4 Norge og Sendt Norge som har et fokus på å se nye felleskap som leder mennesker til tro.  

 

Vi søker nå:

Fellesskapsutvikler - NLM Norge 

fast stilling, inntil 40 % stilling  

Søker må oppgi hvor stor stilling en søker på.   

   

Arbeidsoppgaver  

 • Delta i planlegging og gjennomføring av samlinger for i M4 og Sendt Norge. Herunder promotering, påmelding etc.
 • Yte administrativ støtte til M4 og Sendt Norge.  
 • Følge opp digitale plattformer samt sosiale medier.  
 • Bistå seksjonsleder med oppgaver.
 • Ønsket arbeidssted er NLM hovedkontor i Oslo.  
 • Noe reising må påberegnes.  

 

Ønskede kvalifikasjoner  

 • Du ønsker å se nye mennesker komme til tro i kristne fellesskap.  
 • Du har relevant utdannelse innen administrasjon, ledelse og teologi og relevant erfaring fra menighetsledelse.
 • Du tenker og jobber langsiktig, strukturert og målrettet. 
 • Du har kompetanse innen digitale og sosiale medier. 
 • Du er kreativ og opptatt av nyskapning. 
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og i team.  
 • Erfaring fra oppstart eller restart av fellesskap.  
 • Personlig egenhet vektlegges.  
 • Kjennskap til NLM og eller tilsvarende organisasjoner er en fordel

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”. 

    

Vi tilbyr: 

 • Spennende oppgaver i fellesskapsbyggende arbeid i Norge. 
 • Meningsfylt og inspirerende arbeidsfellesskap. 
 • Mulighet til en fleksibel arbeidshverdag. 
 • Deltakelse på arrangement i regi av M4 og Sendt Norge. 
 • Lønn etter NLMs regulativ.

  

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen, eller ønsker mer informasjon? Kontakt leder for Sendt Norge og leder fellesskapsutvikling i NLM Jarleif Gaustad, jargaustad@nlm.no,tlf 915 14 582. 

 

Søknad med CV og referanser sendes til samme adresse. 

  

Søknadsfrist: 1. mai 2021 

Tiltredelse: 15. august eller etter avtale