Tomme stoler som det står we are hiring på

Administrasjonskonsulent - NLM ung

NLM ung søker etter administrasjonskonsulent i inntil 50 %.

NLM ung er en nasjonal barne- og ungdomsorganisasjon. Vi eksisterer for at flest mulig barn og unge skal ha en mulighet til å høre evangeliet om Jesus, og tilbringe livet og evigheten sammen med ham.

 

NLM ung søker nå:

Administrasjonskonsulent

Fast stilling - inntil 50 %

NLM ung søker administrasjonskonsulent i inntil 50 % fast stilling. Det kan være aktuelt å dele opp stillingen i to mindre stillinger, søkere bes om å presisere ønsket stillingsprosent i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeid med systemer og administrasjon i forbindelse med registrering av fellesskap og ulike støtteordninger
 • Sette seg inn i hvilke støtteordninger som finnes for fellesskap i barne- og ungdomsarbeidet, og videreformidle dette ut i organisasjonen 
 • Besøke skoler, regioner og fellesskap for å motivere og inspirere til å registrere eksisterende barne- og ungdomsarbeid
 • Jobbe med skriflig kommunikasjon på nettsider og kampanjemateriell i forbindelse med innmelding og registrering
 • Administrative oppgaver knyttet til ulike arrangementer og prosesser i NLM ung (UL, Frontline mm.)

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse innen økonomi- og administrasjon er et ønske, men ikke et krav. Relevant erfaring og/eller gode ferdigheter på området kan kompensere for formell utdannelse.
 • Kan arbeide ryddig og strukturert og overholde tidsfrister
 • Initiativrik og selvgående
 • Gode kommunikative ferdigheter og evne til å skape engasjement
 • Kan jobbe selvstendig og i team
 • Kjennskap til Misjonssambandet og NLM ung sitt arbeid er en fordel
 • Erfaring med offentlige støtteordninger og kjennskap til Frifond er en fordel, men ikke et krav

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

 

Vi kan tilby:

 • En fleksibel jobb med meningsfulle oppgaver i et godt faglig, sosialt og åndelig arbeidsmiljø
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledningr
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med NLMs lønnsregulativ 

 

Arbeidssted: NLM ung, Sinsenveien 25, Oslo

 

For spørsmål eller informasjon kontakt administrasjonsleder i NLM ung Kjersti Lilleaasen klilleaasen@nlm.no / 917 82 338

  

Søknad, CV og referanser sendes per e-post til klilleaasen@nlm.no. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli innkalt til intervju løpende. 

   

Søknadsfrist: 15.08.21

Tiltredelse: Så snart som mulig/snarest