To menn smiler mot kamera

Rektor - Fjellheim Bibelskole

Fjellheim Bibelskole i Tromsø søker rektor fra høsten 2022.

Norsk Luthersk Misjonssamband er en selvstendig misjonsorganisasjon med visjonen «Verden for Kristus», som i dag har omkring 130 utsendinger på tre kontinenter.

I Norge er det et omfattende arbeid med cirka 2 500 foreninger og forsamlinger. Misjonssambandet driver et stort skolearbeid i Norge, med grunnskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, bibelskoler og høyskoler.

Fjellheim Bibelskole ligger i Tromsø og eies av Misjonssambandet. Skolen drives på evangelisk luthersk grunn og har fokus på bibelundervisning, misjon og sjelesorg. Skolen har rundt 10 ansatte og har internat med plass til 55 elever. Hovedtilbudet ved skolen er ettårig bibelskolekurs. Skolen driver utstrakt praksis i Tromsøområdet, har reisevirksomhet i Nord-Norge og legger opp til årlige utenlandsturer.

Les mer om Fjellheim Bibelskole.

  

Fjellheim Bibelskole søker ny

Rektor

Fra høsten 2022

  

Ansvarsområder: 

 • Lede og videreutvikle Fjellheim Bibelskole. Være nytenkende rundt drift av bibelskolen.
 • Personalansvar for skolens pedagogiske personale.
 • Bidra til et godt samarbeid med eierorganisasjonen.
 • Tilrettelegge undervisningen, og selv undervise i enkelte fag.
 • En del reising må påregnes.

  

Kvalifikasjoner:

 • Kompetanse (formell- eller realkompetanse) innen teologi, administrasjon og ledelse.
 • Skoleerfaring er en fordel.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og vilje til å møte unge mennesker med ulik bakgrunn og livserfaring.

  

Søker må bekjenne kristen tro og identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønn etter Misjonssambandet sitt regulativ.

  

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Morten Nord-Varhaug, tlf 986 66 814, eller styreleder Gunnar Bråthen, tlf 480 00 262.

  

Søknad med CV og referanser sendes til:

Styreleder Gunnar Bråthen på gunnarb.post@gmail.com

  

Søknadsfrist: 15.02.2022

Tiltredelse: 01.08.22

  

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.