To menn smiler mot kamera

Forsamlings & områdearbeider Misjonssambandet nord

Misjonssambandet nord søker forsamlings- og områdearbeider til Saltenområdet i Nordland i inntil 100% stilling.

Misjonssambandet Nord er en av 7 regioner i Misjonssambandet, og dekker området fra Saltfjellet og nordover. Arbeidet er spredt i hele det geografiske området med ulike kjerneområder og kontaktpersoner. Arbeidet i Salten består hovedsakelig av 6-8 foreninger og bibelgrupper, forsamlingen Sentrumskirken Bodø, Betania, og leirstedet Jakobsbakken i Sulitjelma.

     

Vi søker nå:

Forsamlings- og områdearbeider

i inntil 100 % fast stilling

 

Vi søker en forsamlings- og områdearbeider til Saltenområdet i Nordland i inntil 100 % stilling fra august 2022. Innholdet i stillingen vil være forsamlingsbyggende arbeid med utgangspunkt i Sentrumskirken Bodø, Betania, og områdearbeid i Salten for øvrig.

   

Arbeidsoppgaver

 • Forsamlingsbyggende arbeid
 • Forkynnelse, undervisning og veiledning
 • Rekruttering, ledelse av og koordinering av frivillige
 • Møtevirksomhet og besøk i foreninger i området
 • Koordinering av besøkende forkynnere og team

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning, bibelskole eller liknende
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team med frivillige
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å knytte nye kontakter og skape nye møteplasser
 • Evne til og erfaring med livsnær formidling av evangeliet
 • Personlig egnethet vektlegges

  

Arbeideren vil samarbeide tett med pastor i Sentrumskirken Bodø, Betania og inngå i arbeidsfellesskapet til de øvrige ansatte i Misjonssambandet nord. I områdearbeidet vil besøk i foreninger og møtevirksomhet være sentralt. Det er ønskelig å bygge opp barne- og ungdomsarbeid der vi har kontakter og leirvirksomhet tilknyttet Jakobsbakken er sentralt i dette. Sentrumskirken i Bodø er en relativt ny forsamling tilsluttet både Normisjon og Misjonssambandet. Forsamlingen ledes av et styre med pastor i 20 % stilling. Forsamlingens medlemmer består av både godt voksne og unge voksne mennesker.

Vi forutsetter at søker bekjenner kristen tro, har en evangelisk-luthersk trosforståelse, og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

Lønn etter Misjonssambandets regulativ.

Den som ansettes må kunne fremvise gyldig politiattest.   

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til regionleder Øivind Ruud Kringstad 996 46 803. Ta gjerne kontakt for avklaringer og mer informasjon uformelt.

  

Søknad, CV og minst to referanser sendes:

Regionleder Misjonssambandet Nord, Sjøgata 28, 9300 Finnsnes.

E-post: okringstad@nlm.no  

    

Søknadsfrist: 20. februar 2022

Tiltredelse: 1. august 2022 eller etter avtale

  

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.