To menn smiler mot kamera

Pastor/Menighetsutv. Sunnfjord Misjonsforsamling

Misjonssambandet vest søker pastor/menighetsutvikler til Sunnfjord Misjonsforsamling i inntil 100 % stilling.

Sunnfjord Misjonsforsamling er en forsamling som tilhører Region vest av Norsk Luthersk Misjonssamband og holder til i Førde. Forsamlingen har medlemmer i alle generasjoner. Virksomheten består av faste gudstjenester søndag formiddag, samt arbeid i ulike grupper knyttet til forsamlingen. Pastoren vil jobbe tett sammen med andre ansatte i regionen og frivillige medarbeidere.

Misjonssambandet vest driver arbeid i Vestland fylke, med unntak av Sunnhordland-distriktet og kommunene Ullensvang og Eidfjord. I tillegg til lokale misjonsfellesskap driver Misjonssambandet flere leirsteder, videregående skoler, barnehager, gjenbruksbutikker og nærmiljøsenter. Målet er å gi barn, ungdom og voksne muligheten til å bli kjent med Jesus, og vi jobber under visjonen «Verden for Kristus».

  

Vi søker nå:

Pastor/Menighetsutvikler til nyopprettet stilling

i inntil 100 % fast stilling

  

Vi søker en pastor/menighetsutvikler som kan ha et særlig fokus på å bygge relasjoner i menigheten og med nærmiljøet vårt. Sunnfjord Misjonsforsamling ønsker å være en misjonal menighet og søker derfor en medarbeider og leder som vil bidra til å utruste oss som misjonalt fellesskap, gjennom å dele evangeliet og å vise kristen omsorg i byen og nabolaget.

Administrasjon og oppfølging av frivillige gjøres i samarbeid med forsamlingens styre og regionskontoret. Pastor/Menighetsutvikler vil også delta i øvrig arbeid i Misjonssambandet vest. Stillingen kan tilpasses i noen grad etter personlighet og nådegaver.

  

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Forkynnelse, undervisning og menighetsledelse
 • Strategi- og utviklingsarbeid for alle generasjoner
 • Veiledning og sjelesorg
 • Inspirere til Misjonssambandets misjonsarbeid i forsamlingen og i området.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen menighet, ledelse eller teologi og relevant erfaring. Søkere med annen relevant utdanning og/eller erfaring vil bli vurdert.
 • Lederegenskaper, formidlingsevne og gaver til å utruste mennesker.
 • Evne til strategisk tenkning og ferdigheter i relasjonsbygging.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

   

Kvelds- og helgearbeid må regnes med.

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

Søker bes oppgi ønsket stillingsstørrelse.

Den som ansettes må kunne fremvise gyldig politiattest.  

   

Vi kan tilby

 • Meningsfulle og varierte oppgaver.
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledning i Misjonssambandet.
 • Arbeidsfellesskap i Misjonssambandet vest
 • Lønn og arbeidsvilkår etter Misjonssambandets lønnsregulativ.

   

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen eller mer informasjon? Kontakt regionleder Per Byrknes 970 76 276.

  

Søknad med CV og referanser sendes: pbyrknes@nlm.no       

    

Søknadsfrist: 1. mai 2022

Tiltredelse: 1. august 2022 eller etter avtale

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.