To menn smiler mot kamera

Styrer - Misjonsbarnehagen Lasse Liten

Misjonsbarnehagen Lasse Liten i Stavanger søker styrer/daglig leder i 100 % stilling.

Misjonsbarnehagen Lasse Liten er en barnehage i Stavanger. Den er en del av NLM-barnehagene, som driver omkring 40 barnehager rundt om i Norge.

Lasse Liten barnehage har vært i drift siden 1978, og er i dag en funksjonell 4-avdelings barnehage for barn i alderen 1 -6 år, med 19 ansatte. Barnehagen bli totalrenovert i 2012. Gjennom lek, læring og omsorg i et trygt miljø får barna møte nye utfordringer, oppleve mestring, glede og trivsel.

Barnehagen har et stort og flott uteområde, som innbyr til en fysisk og aktiv lek for alle aldersgrupper. Lokalene inne er lyse og lagt til rette for ulik kreativitet. Lasse Liten er en barnehage med særlige formål som innebærer at det kristne budskapet og verdier er en naturlig del av hverdagen. Det blir formidlet gjennom samlinger, sanger og temaarbeid. Vi legger også ekstra vekt på de kristne høytidene.

 

Vi søker nå:

Styrer/Daglig leder

100 % stilling

 

Vi ser etter en visjonær leder som brenner for kristne barnehager, og som kan være en pådriver og leder for faglig og verdimessig utvikling. Vi ønsker en leder som har gode samarbeidsevner og får det beste ut av sine medarbeidere. Vi ønsker en leder som identifiserer seg med den kristne profilen og NLM-barnehagenes visjon: «Sammen om å sette verdifulle spor»

 

Arbeidsoppgaver

Styrer er eiers representant og daglig leder av barnehagen. Styrer har hovedansvar for at hele barnehagen blir en trygg, innholdsrik og målrettet virksomhet. Styrer skal lede barnehagen i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, barnehagens gjeldende vedtekter, Misjonssambandets formålsparagraf for barnehagene og retningslinjer og vedtak fattet av NLM-barnehagene AS.

Styrer har disse hovedfunksjoner:

 • Pedagogisk ansvar
 • Personalansvar
 • Administrativt ansvar

 

Kvalifikasjoner

 • Barnehagelærer eller annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse
 • Videreutdanning innen ledelse eller tilsvarende kan bli vurdert som en fordel
 • Arbeidserfaring som pedagog med lederansvar er ønskelig
 • God relasjonskompetanse og evne til empati
 • Gode lederegenskaper, tydelig leder, evne til å lytte og til å ta beslutninger
 • Opptatt av å skape trivsel og et godt miljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

   

Det forutsettes at søker bekjenner den kristne tro og forplikter seg til å arbeide i samsvar med gjeldende vedtekter, instrukser og verdidokument.

  

Vi kan tilby

 • Lønn etter gjeldende PBL-tariff
 • Pensjonsordning i Storebrand
 • Mulighet for aktuell videreutdanning  
 • Et positivt og engasjert personale 
 • Nettverk med andre styrere i NLM-barnehagene
 • Godt samarbeid og oppfølging av administrasjon og eierstyre

   

Det kreves tilfredsstillende politiattest, jmf barnehageloven § 19.

   

For spørsmål eller informasjon kontakt leder av Eierstyret Mette Frafjord, tlf. 402 40 764

   

Søknad, CV og referanser sendes:

Fagleder i NLM-barnehagene, Tove Aune Eskelund, epost: teskelund@nlmbhg.no   

   

Søknadsfrist: 16. februar 2022

Tiltredelse: Etter avtale.

 

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.