To menn smiler mot kamera

Ungleder Misjonssambandet nord

Misjonssambandet nord søker ungleder i 100 % fast stilling som kan lede barne- og ungdomsarbeidet i regionen fra august 2022.

Misjonssambandet nord er en av 7 regioner i Norsk Luthersk Misjonssamband, og dekker området fra Saltfjellet og nordover. Arbeidet er spredt i hele det geografiske området med kjerneområder i Salten, Midt- Troms, Tromsø og Midt-Finnmark. Barne- og ungdomsarbeidet vårt er stort sett knyttet til disse stedene og består i hovedsak av lags- og leirarbeid.

  

Vi søker nå:

Ungleder

i 100 % fast stilling

  

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Lede barne- og ungdomsarbeidet i regionen.
 • Ledelse og personalansvar for ansatte i barne- og ungdomsarbeidet.
 • Administrativ tilretteleggelse for- og deltakelse på barne- og ungdomsleirer.
 • Forkynnelse og formidling knyttet til leir- og lagsarbeidet.
 • Synliggjøre barne- og ungdomsarbeid på digitale plattformer og sosiale medier.
 • Være en del av regionens lederteam.
 • Saksforberedelse og oppfølging av vedtak fra BUR (Barne- og ungdomsrådet).
 • Rekruttere, motivere og utruste frivillige til tjeneste.  

   

Arbeidsoppgaver kan tilpasses noe etter den enkeltes ønsker og kompetanse. Ønsket arbeidssted er regionkontoret på Finnsnes.

  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Sterkt ønske om at flere barn og unge skal få møte og bli kjent med Jesus.
 • Evner å tenke og jobbe langsiktig, strukturert og samtidig nytenkende.
 • Er omgjengelig og trives med relasjonsbyggende arbeid.
 • Evne og nådegave til livsnær formidling av evangeliet, spesielt til barn og unge.
 • Liker å utruste og motivere andre rundt seg.
 • Kjennskap til Misjonssambandet er en fordel.
 • Relevant utdanning, bibelskole eller liknende.
 • Det er ønskelig at søker har tre års høyere utdanning eller mer.
 • Erfaring med barne- og ungdomsarbeid og frivillig arbeid.
 • Personlig egnethet, åndelig modenhet og karakter vil bli vektlagt.  

   

Vi forutsetter at søker bekjenner kristen tro, har en evangelisk-luthersk trosforståelse, og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

Lønn etter Misjonssambandets regulativ.

Den som ansettes må kunne fremvise gyldig politiattest.

     

Vi tilbyr

 • Spennende og varierende arbeidsoppgaver.
 • Et godt og positivt arbeidsfellesskap.
 • Mulighet for hjemmekontor/fleksibel arbeidshverdag.
 • Ledertrening og veiledning.
 • Lønn etter Misjonssambandets lønnsregulativ.

   

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med regionleder Øivind Ruud Kringstad 996 46 803, okringstad@nlm.no.

  

Søknad, CV og minst to referanser sendes:

Regionleder Misjonssambandet Nord, Sjøgata 28, 9300 Finnsnes. E-post: okringstad@nlm.no  

  

Søknadsfrist: 13. februar

Tiltredelse: 1. august

 

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.