To menn smiler mot kamera

Barne- og ungdomsarb. Lillehammer misjonsmenighet

Misjonssambandet øst søker barne- og ungdomsarbeider til Lillehammer misjonsmenighet.

Lillehammer misjonsmenighet som er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband er en levende flergenerasjonsmenighet som har som visjon «å inkludere og utruste mennesker til etterfølgelse av Jesus». Vi er mennesker i alle aldre og livssituasjoner som møtes både i små og store fellesskap. Vi har søndagsmøte annenhver søndag, student/ung voksen-fellesskap annenhver torsdag, ungdomssamlinger, barneopplegg for de minste, utadrettet og lavterskel familiearrangementer – i tillegg til de mindre fellesskapene i form av bibelgrupper og foreninger. Målet i alt vårt arbeid er å gjøre det visjonen vår sier, nemlig hjelpe hverandre til å følge Jesus i våre liv og hverdager.

Misjonssambandet øst driver arbeid i Innlandet, Viken, Oslo og tidligere Vestfold fylke. I tillegg til lokale misjonsfellesskap og menigheter driver vi blant annet med leir-, lags- og ledertreningsarbeid. Målet er å gi barn, ungdom og voksne muligheten til å bli kjent med Jesus, og vi jobber under visjonen «Verden for Kristus».

  

Vi søker nå:

Barne- og ungdomsarbeider til Lillehammer misjonsmenighet

Inntil 40 % fast stilling

  

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av arrangementer og samlinger for barn og ungdom
 • Bidra til utvikling og nytenking av barne- og ungdomsarbeidet i Lillehammer misjonsmenighet og Misjonssambandet øst
 • Andakt og undervisning på samlinger og arrangementer
 • Samarbeid med frivillige ledere
 • Bygge relasjoner

    

Ønskede kvalifikasjoner/personlige egenskaper:

 • Ha et ønske om at unge mennesker skal bli kjent med Jesus
 • Kreativ, initiativrik og god gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til pedagogisk formidling og undervisning fra Bibelen
 • Relevant utdanning og/eller erfaring er ønskelig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

Alle som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utvklingshemming skal fremvise politiattest (barneomsorgsattest), jf. Politiregisterloven §39.

   

Vi kan tilby

 • En variert og givende arbeidshverdag
 • Mulighet til å nå ut til mange barn og ungdommer og utruste dem til etterfølgelse av Jesus
 • Arbeids- og kontorfellesskap i Lillehammer misjonsmenighet og Misjonssambandet øst
 • Fleksibel stilling som er mulig å kombinere med studier, annet arbeid e.l.
 • Lønn etter Misjonssambandets regulativ

   

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen, eller mer informasjon? Kontakt konstituert ungleder Misjonssambandet øst, Anna Lindbak Hørte, ahorte@nlm.no, tlf. 478 45 252.

Søknad med CV og referanser sendes til samme adresse.

   

Søknadsfrist: 31. august 2022

Tiltredelse: 15. september 2022 eller etter avtale

  

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.