To menn smiler mot kamera

Driftsleder - NLM eiendom Bergen AS

NLM eiendom Bergen AS søker etter driftsleder i 20 % stilling.

NLM Eiendom Bergen AS drifter og forvalter en av Bergens beste kultur- og konferansescene midt i hjertet av Bergen. NLM Eiendom Bergen AS er et heleid datterselskap av NLM Eiendom AS. Bortsett fra faste leieavtaler med Salem Misjonskirke, tilbyr selskapet også lokalene for blant annet konferanser og kurs.

   

Vi søker nå etter:

Driftsleder

i 20 % stilling, med timebetalt på merarbeid ved eventuelle prosjekt.

 

Viktigste ansvarsområder:

 • Ansvar for at bygget er i tilfredsstillende teknisk stand.
 • Koordinerer og utfører drifts-, vedlikeholds og renoveringsoppgaver.
 • Ansvar for oppfølging av myndighetskrav og serviceavtaler.
 • Brannvernleder.

  

Vi ser etter en motivert søker med:

 • Praktisk erfaring fra ett eller flere håndverksfag.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Serviceinnstilling og stå-på-evne.
 • God ordenssans og evne til å arbeide selvstendig.

  

Vi kan tilby:

 • Et godt arbeidsmiljø blant motiverte kolleger og frivillige.
 • Utfordringer og ansvar tilpasset din fagprofil.
 • Fleksibel arbeidstid.

  

Søker må kunne identifisere seg med organisasjonens kristne verdigrunnlag slik dette kommer til uttrykk i verdidokumentet for Misjonssambandet. 

Lønn i henhold til Misjonssambandets regulativer.

  

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Jan Håkon Reinemo 941 05 288, e-post: jreinemo@nlm.no

  

Skriftlig søknad med CV sendes på epost til Jan Håkon Reinemo jreinemo@nlm.no

 

Søknadsfrist: Snarest

Tiltredelse: Etter avtale.  

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.