To menn smiler mot kamera

Ungdomsarbeider i Stikle misjonsforsamling

Misjonssambandet øst søker etter ungdomsarbeider til Stikle misjonsforsamling i 25 % stilling.

Stikle misjonsforsamling består av medlemmer fra flere generasjoner og tilhører Norsk Luthersk Misjonssamband (Misjonssambandet øst). Forsamlingen holder til på Stikle bedehus i Øymark, Marker kommune.

Ungdomsarbeideren skal ha hovedansvar for Jeriko Ungdomsklubb, som er ungdomsklubben i Stikle misjonsforsamling. Den samler rundt 30-40 ungdommer i ungdomsskolealder annenhver fredag. Arbeid med oppfølging av eldre ungdommer kan også være aktuelt.  

Misjonssambandet arbeider under visjonen "Verden for Kristus" i Norge og i 15 ulike land. Misjonssambandet øst har mange lokale misjonsfellesskap og driver bl.a leirsteder, barnehager, gjenbruksbutikker og skoler.  

   

Vi søker nå:

Ungdomsarbeider i Stikle misjonsforsamling

25 % fast stilling.

  

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle ungdomsarbeidet sammen med styret for forsamlingen og styret for Jeriko ungdomsklubb.
 • Relasjonsbygging, forkynnelse, sjelesorg, samtaler og organisering.
 • Rekruttere og følge opp frivillige medarbeidere i ungdomsarbeidet.
 • Lede smågrupper for ungdom.
 • Jobbe for at ungdommene skal trives i misjonsfellesskapet på Stikle og bygge bro mellom ungdommen og forsamlingen ellers.

Oppgavene kan tilpasses utrustningen og nådegavene til den som ansettes.

  

Ønskede kvalifikasjoner/personlige egenskaper:

 • Ha et ønske om at ungdommer skal bli kjent med og vokse i etterfølgelse av Jesus.
 • Relevant høyere utdanning er ønskelig, innen for eksempel ungdomsarbeid, teologi, ledelse, pedagogikk eller annet. Relevant erfaring kan erstatt manglende utdanning.
 • Kreativ, initiativrik og god gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner som motiverer andre til deltagelse og aktivitet.
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet.
 • Kjennskap til Misjonssambandet og personlig egnethet vil bli vektlagt.

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

  

Alle som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utvklingshemming skal fremvise politiattest (barneomsorgsattest), jf. Politiregisterloven §39.

  

Vi kan tilby:

 • En variert og givende arbeidshverdag
 • Mulighet til å nå ut til ungdommer i ulik alder og utruste dem til etterfølgelse av Jesus
 • Fleksibel stilling som er mulig å kombinere med studier, annet arbeid e.l.
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledning i Misjonssambandet.
 • Lønn etter Misjonssambandets regulativ

  

Arbeidssted: Stikle, Marker

Arbeidstid: En må regne med arbeid kveld/helg.

  

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen, eller mer informasjon? Kontakt konstituert ungleder i Misjonssambandet øst, Anna Lindbak Hørte, på ahorte@nlm.no /478 45 252 eller styremedlem i Stikle misjonsforsamling, Mathias Jansson på jansson.mathias@gmail.com / 404 70 168.

  

Søknad med CV og referanser sendes til ahorte@nlm.no.  

  

Søknadsfrist: 31. august 2022

Tiltredelse: 15. september 2022 eller etter avtale

   

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.