To menn smiler mot kamera

Regionleder - Misjonssambandet region nordvest

Misjonssambandet nordvest søker ny regionleder i 100 % stilling.

Region nordvest omfatter hele Møre og Romsdal bortsett fra Aure kommune. I lokalt arbeid er det cirka 200 store og små misjonsfellesskap inkludert 70 ung-fellesskap og sju misjonsforsamlinger. I tillegg 30 kontakter for Misjonssambandet spredt over hele regionen. Vi driver leirarbeid, korarbeid og mange andre aktiviteter. Vår visjon er at flere må få bli kjent med Jesus. Regionen har 24 ansatte fordelt på cirka 19 årsverk. Misjonssambandet driver også 10 barnehager og to skoler, tre leirsteder, lokalradio og fire gjenbruksbutikker i regionen.

  

Vi søker nå:

Regionleder

for Norsk Luthersk Misjonssamband region nordvest

  

Misjonssambandet nordvest søker ny regionleder i 100 % stilling. Regionleder har ansvar for den daglige ledelse av regionen, inkludert personalansvar for ansatte. Sammen med ungleder og administrasjonsleder utgjør regionleder lederteamet i regionen. Teamet ledes av regionleder.

  

Ansvarsområder:

 • Lede og utvikle arbeidet i regionen i samsvar med vedtatte strategier
 • Kontakt og samarbeid med lokalt arbeid i regionen og dens institusjoner
 • Personalansvar for regionens ansatte
 • Åndelig lederskap
 • Overordnet ansvar for økonomi og forvaltning

  

Ønskede kvalifikasjoner:

 • God evne til å lede, motivere og samarbeide
 • Relevant utdanning og erfaring, gjerne innen teologi og ledelse
 • God evne til strategisk tenkning
 • Personlig egnethet og fleksibilitet vil bli vektlagt

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med «verdidokument – grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”. Stillingen er tillagt et særlig læreansvar slik det framkommer i dokumentet sammen i tjeneste.

  

 Vi kan tilby:

 • Lønn etter Misjonssambandets regulativ
 • Lederveiledning og regelmessige møtepunkter med andre ledere i Misjonssambandet Norge
 • En variert og utviklende arbeidshverdag i en spennende region
 • Mulighet til å være med å forme misjonssambandets fremtidige arbeid

   

Arbeidssted: Regionkontoret Spjelkavikveien 132 Ålesund.

   

Spørsmål om stillingen kan rettes til regionleder konstituert regionleder Steinar Dimmen, sdimmen@nlm.no.

  

Søknad, CV og referanser sendes: Regionstyreleder Sverrir Olafsson på sverrir.olafsson@outlook.com

  

Søknadsfrist: Snarest, søknader vurderes fortløpende

Tiltredelse: Etter avtale

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.