To menn smiler mot kamera

Arrangements-konsulent Misjonssambandet ung

Misjonssambandet ung søker en engasjert medarbeider som kan bidra til å gjennomføre aktuelle arrangementer i organisasjonen.

Misjonssambandet ung søker nå:

Arrangementskonsulent

25 % fast stilling

 

Misjonssambandet ung søker en engasjert medarbeider som kan bidra til å gjennomføre aktuelle arrangementer i organisasjonen.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og lede ulike arrangementer i organisasjonen, blant annet UL + og digitalt ettåringskurs
 • Administrative oppgaver og informasjon knyttet til arrangementer
 • Rekruttering av frivillige medarbeidere
 • Arbeid med deltakerrekruttering

 

Kvalifikasjoner:

 • Gode ferdigheter innenfor administrasjon og ledelse
 • Jobbe ryddig og strukturert for framdrift i arbeidsoppgavene
 • Kan arbeide både selvstendig og i team
 • Fordel med erfaring med gjennomføring av arrangementer
 • Kjennskap til Misjonssambandet ung sitt arbeid er en fordel
 • Personlig egnethet vektlegges.

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

   

Vi kan tilby:

 • En jobb med meningsfulle oppgaver i et godt faglig, sosialt og åndelig arbeidsmiljø
 • Muligheter for kurs og kompetanseheving
 • Mulighet for å være med å påvirke og utvikle organisasjonens arrangementer
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med Misjonssambandets lønnsregulativ 

 

Arbeidssted: Misjonssambandet ung, Sinsenveien 25, Oslo

  

For spørsmål eller informasjon kontakt Administrasjonsleder i Misjonssambandet ung Kjersti Lilleaasen (klilleaasen@nlm.no / 917 82 338)

  

Søknad, CV og referanser sendes per e-post til klilleaasen@nlm.no

   

Søknadsfrist: 7.10.2022.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli innkalt til intervju fortløpende.  

Tiltredelse: Snarest