To menn smiler mot kamera

Forsamlingsarbeider - Misjonssambandet sørvest

Misjonssambandet sørvest søker forsamlingsarbeider i 50 % prosjektstilling til Salem misjonsforsamling.

Misjonssambandet driver et omfattende arbeid nasjonalt og internasjonalt under visjonen «Verden for Kristus». Salem misjonsforsamling er Misjonssambandets forsamling i Stavanger, hvor vi driver arbeid for barn- unge og voksne. Sammen med Internasjonalt Kristent Fellesskap har forsamlingen ca 400 medlemmer.

   

Da forsamlingsleder har delvis permisjon søker vi nå:

Forsamlingsarbeider med administrative oppgaver

50 % prosjektstilling med varlighet til 31.07.23

   

Arbeidsoppgaver

 • Løpende driftsoppgaver som bl.a. bilagshåndtering og utleie
 • Utvikle oppfølging av HMS og internkontroll
 • Utvikle systemer for medlemshåndtering og frivilligkoordinering
 • Utvikle rutiner knyttet til GDPR
 • Evt andre administrative oppgaver

   

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Nøyaktig og god ordenssans
 • Evne til å håndtere og organisere mange oppgaver
 • Evne til å ta ansvar og jobbe selvstendig og systematisk
 • Erfaring fra administrativt arbeid
 • Utdannelse innen administrasjon eller lignende er ønskelig

   

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”. 

   

For spørsmål eller informasjon kontakt forsamlingsleder Christoffer Inge Hovda, chovda@nlm.no, tlf 90751712.

   

Søknad, CV og referanser sendes på e-post til iindrebo@nlm.no      

      

Søknadsfrist: Løpende

Tiltredelse: Etter avtale

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.