To menn smiler mot kamera

Koordinator - Sommertreff, Drottningborg

Misjonssambandet sør søker koordinator for Sommertreff, Drottningborg i fast 20 % stilling.

  

Vi søker nå:

Koordinator for Sommertreff, Drottningborg

i fast 20% stilling.


  
Sommertreff, Drottningborg

Stillingen innebærer å planlegge og gjennomføre ungdomsfestivalen Sommertreff. Det er et arrangement som samler 150-200 deltakere og 60-70 ledere. Koordinator skal lage en komité og sørge for framdrift i planleggingen slik at arrangementet blir gjennomført på en god måte. Dette skjer i samarbeid/dialog med administrasjonen i Misjonssambandet sør.

I stillingen inngår det administrasjon, noe økonomi, markedsføring og evne til å lede andre, så søkere må kjenne seg igjen i disse oppgavene.

   

For stillingen

Målgruppen er 8.kl. – 1.vgs.

  

Vi forutsetter at søkere bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

  

Vi tilbyr:

Lønn i henhold til Misjonssambandets regulativ, telefonordning og PC-støtte.

       

Administrasjonsleder i Misjonssambandet sør er nærmeste overordnede og kan kontaktes for evt spørsmål og mer info: ssolli@nlm.no / 92 09 18 54.

   

Søknad, CV og referanser sendes: ssolli@nlm.no

Evt. pr post:

Misjonssambandet sør

Postboks 650,

4666 Kristiansand

   

Søknadsfrist: så fort som mulig

Tiltredelse: tidligst mulig etter 1. november 2022

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
  2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.