To menn smiler mot kamera

Ledige lærarstillingar - Tryggheim Strand

Tryggheim Strand har ledig tre vikariat som lærar i 80-100% stillingar.

Tryggheim Strand er ein kristen friskule som ligg på Tau i Strand kommune. For skuleåret 2022/2023 har vi 115 elevar fordelt på 1.-10. trinn. www.tryggheimstrand.no

   

Vi søkjer no

Lærarar (vikariat)

Elevane våre treng fleire dyktige, engasjerte, støttande og retningsgivande lærarar! Vi har no ledig tre vikariat som lærar.

 • Eitt vikariat frå 1. november 2022
 • Eitt vikariat frå 1. januar 2023
 • Eitt vikariat frå 1. mars 2023

    

For stillingane gjeld fylgjande:

 • 80-100 % stilling
 • Moglegheit for forlenging av vikariat eller fast stilling.
 • Undervisning på barnetrinn eller ungdomstrinn, men det kan òg vera aktuelt med ein kombinasjon av desse.
 • Kontaktlæraransvar

  

Alle fag er aktuelle, men me ser særleg etter deg som har

 • Norsk
 • Naturfag
 • Matematikk
 • Musikk
 • Spansk

  

Me ynskjer deg som:

 • er ein dyktig og tydeleg klasseleiar
 • kan ha andaktar for elevane
 • er god til å byggje relasjonar til elevar og kollegaar
 • er fleksibel og er god til å samarbeide
 • kan bidra positivt i det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skulen
 • trivst med ein hektisk kvardag

  

Kvalifikasjonar:

 • formelt kvalifisert for undervisning i grunnskule
 • trygg i nynorsk som undervisningsspråk
 • den som vert tilsett må leggje fram politiattest
 • Me legg stor vekt på personlege eigenskapar

  

Vi kan tilby eit godt og inkluderande arbeidsmiljø som er prega av fokus på fagleg utvikling, arbeidsglede, kreativitet og gode verdiar.

Vi forutset at søkjar bekjenner den kristne trua og kan identifisere seg med formål og verdiar i samsvar med verdidokumentet for skular i Misjonssambandet.

  

Ta kontakt med assisterande rektor Jo Sølve Dalane for spørsmål om stillingane på tlf. 51 29 01 29 / 480 31 449

  

Søknad, CV og referansar kan sendast på e-post til jo.dalane@tryggheimstrand.no eller via stillingsannonse på Finn.no.

 

Søknadsfrist: Snarast

Tiltreding: Sjå lenger oppe i annonsa

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.