To menn smiler mot kamera

Ung-leder (vikariat) - Misjonssambandet sør

Misjonssambandet sør søker ung-leder i 100 % vikariat for 2023.

Misjonssambandet region sør dekker store deler av Agder og Telemark, og driver et betydelig kristent arbeid for barn, unge og voksne gjennom skoler, barnehager, leirsteder, i tillegg til arbeid i foreninger og forsamlinger. Vi vil være med å nå neste generasjon med Jesus!

 

Vi søker nå:

Ung-leder

i et 100 % vikariat for 2023

 

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for, og rekruttering av ansatte i barne- og ungdomsarbeidet.
 • Være en del av regionens lederteam og delta på møter i regionstyre og BUR.
 • Synliggjøre barne- og ungdomsarbeid på digitale plattformer og sosiale medier.
 • Utruste frivillige med verktøy og program i det lokale BU-arbeidet.
 • Bistå noe med andakter i barne- og ungdomslag.
 • Noe administrative oppgaver knyttet til frifond og andre tilskuddsordninger. 
 • Ønsket arbeidssted er regionkontoret i Kristiansand.

  

Stillingsprosent og arbeidsoppgaver kan tilpasses noe etter den enkeltes ønsker og kompetanse.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du ønsker at flere barn og unge skal få møte og bli kjent med Jesus.
 • Du tenker og jobber langsiktig, strukturert og samtidig nytenkende.
 • Er omgjengelig og trives med relasjonsbyggende arbeid.
 • Liker å utruste og motivere andre rundt seg.
 • Kjennskap til Misjonssambandet er en fordel.
 • Relevant utdanning, erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.  

   

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

  

Vi tilbyr

 • Spennende og varierende arbeidsoppgaver.
 • Et godt og positivt arbeidsfellesskap.
 • Mulighet for hjemmekontor/fleksibel arbeidshverdag.
 • Ledertrening og veiledning i regi av Misjonssambandet Ung Norge.
 • Lønn etter Misjonssambandets lønnsregulativ.

  

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med regionleder Livar Veggeland (975 80 805).

 

Skriftlig søknad med CV kan sendes til lveggeland@nlm.no

  

Søknadsfrist: 15. oktober

Tiltredelse: 2. januar

    

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.