To menn smiler mot kamera

Administrasjonsleder for Misjonssambandet Norge

Misjonssambandet Norge søker administrasjonsleder i fast 100 % stilling.

Norsk Luthersk Misjonssambands visjon er ”Verden for Kristus”. Vi vil utbre Guds rike gjennom ord og handling og har i dag ca. 130 utsendinger på 3 kontinenter. Vår viktigste ressurs er motiverte og engasjerte medarbeidere som deler organisasjonens verdier og målsetting. Bæregrunnlaget i organisasjonen er ca. 1700 lokale store og små misjonsfellesskap av frivillige medarbeidere. Arbeidet i Norge er organisert i 7 regioner. Misjonssambandet driver også barnehager, grunnskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, bibelskoler, høyskoler og gjenbutikker. Misjonssambandet Norge er en avdeling ved hovedkontoret og del av hovedstyrets administrasjon med et overordnet ansvar for Misjonssambandets arbeid i Norge. Avdelingen har både ansatte ved hovedkontoret og omreisende forkynnere.

  

Da vår nåværende administrasjonsleder går over i annen stilling, søker vi:

Administrasjonsleder

for avdelingen Misjonssambandet Norge ved vårt hovedkontor i Oslo i 100 % fast stilling.

  

Arbeidsoppgaver

 • Administrativ ledelse av avdelingen
 • Utvikling og vedlikehold av administrative rutiner
 • Delegert personalansvar
 • Delegert ansvar for HMS-arbeid i avdelingen
 • Delegert økonomiforvaltning for avdelingen
 • Arbeidsplaner for omreisende forkynnere
 • Administrasjon av NLM trossamfunn
 • Arrangere og koordinere kurs og konferanser i samråd med avdelingsleder
 • Vedlikeholde avdelingens arkiv
 • Ansvar for Misjonssambandets dåpsregister

   

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Økonomisk/administrativ utdannelse eller relevant realkompetanse
 • Ønskelig med relevant erfaring
 • God gjennomføringsevne
 • Gode ferdigheter i bruk av digitale verktøy
 • Gode kommunikasjons-, tilpasnings- og samarbeidsevner
 • God kjennskap til eierorganisasjonen
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Nærmeste overordnede er leder Misjonssambandet Norge.

  

Søker må bekjenne den kristne tro og kunne identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

  

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et aktivt miljø
 • Godt kollegium
 • Internt kompetanseutviklingsprogram
 • Lønn etter Misjonssambandets lønnsregulativ
 • Tilleggspensjonsavtale

   

Arbeidssted: Vårt hovedkontor i Oslo

  

For spørsmål eller informasjon kontakt leder Misjonssambandet Norge Kåre Johan Lid klid@nlm.no eller 90625646

  

Søknad, CV og referanser sendes til: klid@nlm.no

  

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende.

Tiltredelse: 01.03.2023 eller etter avtale

  

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.