Illustrasjonsbilde

Barne- og familiearbeider Molde misjonsforsamling

NLM Molde misjonsforsamling opplever vekst i barne- og ungdomsarbeidet og søker nå barne- og familiearbeider i 20 % stilling.

Norsk Luthersk Misjonssamband har et stort og allsidig arbeid både i Norge og mange andre land. Region Nordvest består av ca. 200 misjonsfellesskap i Møre og Romsdal. I regionen satser vi på å starte nye misjonsfellesskap for barn, unge og voksne, bibelundervisning og misjon. Sammen med mange engasjerte frivillige er vi ca. 20 ansatte som driver arbeid for store og små.

NLM Molde Misjonsforsamling er et kristent fellesskap i Molde for folk i alle aldre. Vi holder til i Nordbyen kirke i Molde. Vår visjon kan kort formuleres med ordene: «Nær Jesus – For hverandre – Til Alle». Trosopplæring til de som er døpt, vil være en viktig del av arbeidet. I arbeidet vil du ha nært samarbeid med forsamlingsleder og våre søndagsskolelærere.  Du er hjertelig velkommen til å bli med i fellesskapet vårt!

   

Vi søker nå:

Barne- og familiearbeider

20 % prosjektstilling for 2 år

     

Arbeidsoppgaver

 • Forkynnelse til barn og unge
 • Dåpsopplæring
 • Ledelse og oppfølging av søndagsskolen
 • Tilrettelegge annet barne- og familiearbeid
 • Rekruttere og utvikle frivillige ledere
 • Nettverksbygging
 • Inspirere mennesker til å tjene Jesus i nærmiljøet og til å være med i vårt ytremisjonskall

      

Kvalifikasjoner

 • Ha formidlingsevne og lederegenskaper
 • Lyttende og kontaktskapende
 • Kunne arbeide selvstendig og i team
 • Relevant utdanning og kristendomsfaglig bakgrunn
 • Kjennskap til Misjonssambandet er en fordel
 • Personlig egnethet vektlegges

     

Krav om godkjent politiattest ihht. politiregisterforskriften §34 og politiregisterloven §39-1.

       

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

    

Vi kan tilby

 • Inspirasjons- og fagdager
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Godt medarbeiderfellesskap
 • Lønn etter Misjonssambandets regulativ

    

For spørsmål eller informasjon kontakt regionleder Steffen Stensland, sstensland@nlm.no.

    

Søknad, CV og referanser sendes: sstensland@nlm.no.

  

Søknadsfrist: 1.3.2023

Tiltredelse: Etter avtale

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.