Illustrasjonsbilde

Daglig leder Vestheim ungdomssenter

Vestheim ungdomssenter søker ny daglig leder i 100 % fast stilling. Daglig leder sine hovedoppgaver er å være vertskap, legge til rette for utleie og å drifte senteret.

Vestheim ungdomssenter er eid av Misjonssambandet nordvest. Ungdomssenteret ligger midt i fylket med fjord og fjell tett på. Det er stor aktivitet gjennom hele året med leirer, kurs og utleie til kristne organisasjoner. Dette ønsker vi å videreutvikle og skape et sted med gode opplevelser for barn og unge i en kristen setting der formidlingen av Guds ord har en sentral plass.

Vestheim har mange frivillige hjelpere som er med på å løse oppgaver ved driften.

 

Vestheim ungdomssenter søker nå:

Daglig leder

i 100 % fast stilling. Daglig leder sine hovedoppgaver er å være vertskap, legge til rette for utleie og å drifte senteret.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig ledelse for leirstedet med økonomiansvar.
 • Være vertskap og skape et hyggelig og trivelig miljø.
 • Markedsføring, utvikling kundekontakt og utleie.
 • Innkjøp og lagerkontroll
 • Ansvarlig for kjøkkendrift og planlegge menyer.
 • Lage og servere mat til mindre og større grupper.
 • Lede team av frivillige ved ulike arrangement.

  

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Gode lederegenskaper og evne til samarbeid.
 • Erfaring fra service og /eller restaurant/kafe.
 • Utdanning/relevant erfaring innen matlaging/drift av kjøkken
 • Være fleksibel og løsningsorientert
 • Strukturert og ha god orden
 • Personlig egnethet vi bli vektlagt.

 

Vi forutsetter at søkeren kan identifisere seg med Misjonssambandets verdier, og arbeide i samsvar med «Verdidokumentet – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband»

Alle som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming skal fremvise politiattest (barneomsorgsattest), jf. Politiregisterloven §39.

  

Vi tilbyr:

Et meningsfullt arbeidsfellesskap med meningsfulle oppgaver.

Gode muligheter til å forme egen arbeidshverdag.

Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledning i Misjonssambandet.

Lønn etter Misjonssambandets regulativ.

  

Om stillingen:

Helg og kveldsarbeid må påregnes, arbeidet er også preget av sesongvariasjoner. Stillingen er untatt arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.

Nærmeste overordnet er regionleder Misjonssambandet nordvest og daglig leder rapporterer også til styret for ungdomssenteret.

   

For spørsmål eller informasjon kontakt regionleder Steffen Stensland sstensland@nlm.no tlf. 970 69 526 eller, styreleder Øystein Johannsen oystein.j.johansen@gmail.com Tlf 913 58 471.

  

Søknad, CV og referanser sendes:

På e-post til sstensland@nlm.no eller til Misjonssambandet nordvest, Postboks 7503 Spjelkavik, 6022 Ålesund.

 

Søknadsfrist: 1. mars 2023

Tiltredelse: 1. august 2023 eller etter avtale

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.