Illustrasjonsbilde

Ungdomsarbeider og administrasjonskonsulent

Misjonssambandet øst søker ungdomsarbeider til vårt arbeid i Halden og Aremark inkludert administrasjonskonsulent til Fangekasa Misjonssenter i Aremark. Det kan være mulig å søke på deler av stillingen.

Misjonssambandet øst driver arbeid i Innlandet, Viken, Oslo og tidligere Vestfold fylke. I tillegg til lokale misjonsfellesskap og menigheter driver vi blant annet med leir-, lags- og ledertreningsarbeid. Målet er å gi barn, ungdom og voksne muligheten til å bli kjent med Jesus, og vi jobber under visjonen «Verden for Kristus».

Vil du være med å gi ungdom åndelig utrustning? Trives du med ungdom og ønsker å gi de tid, trygghet og det aller viktigste? Kanskje du til og med kan tenke deg å kombinere ungdomsarbeid med administrative oppgaver på Fangekasa Misjonsenter? Ja, da kan det bli mulig å få en 100 % fast stilling i Misjonssambandet øst.

Både i Halden og Aremark har Misjonssambandet litt ungdomsarbeid. Dette må styrkes og utvikles. Vil du ta del i dette? Det håper vi!

   

Vi søker nå:

Ungdomsarbeider og administrasjonskonsulent

Inntil 100 % fast stilling

Det kan være aktuelt å dele opp i to stillinger, for eksempel inntil 50 % ungdomsarbeider på Gimle misjonshus i Halden, og en stilling som kombinerer administrative oppgaver på Fangekasa Misjonssenter og ungdomsarbeid i Aremark. Andre kombinasjoner av stillingene kan også vurderes.

  

Arbeidsoppgaver ungdomsarbeider i Halden og/eller Aremark:

 • Lede, administrere og utvikle ungdomsarbeidet sammen med styrene og frivillige ledere.
 • Forkynnelse både på ungdomssamlinger og noe på forsamlingsmøter
 • Bruke tid på å skape gode ungdomsmiljøer i Halden og Aremark.
 • Følge opp og veilede frivillige ledere.

   

Arbeidsoppgaver administrasjonskonsulent ved Fangekasa Misjonssenter:

 • Bistå og avlaste daglig leder.
 • Ulike administrative oppgaver.
 • Koordinere og følge opp ulike prosesser og prosjekter knyttet til virksomheten.

   

Ønskede kvalifikasjoner/personlige egenskaper ungdomsarbeider:

 • Ha et ønske om at unge mennesker skal bli etterfølgere av Jesus og trygge ledere i kristent arbeid.
 • God evne til å lede, bygge relasjoner, motivere og samarbeide med andre på tvers av alder.
 • God formidlingsevne.
 • God evne til å legge langsiktige planer, jobbe strukturert og gjennomføre.
 • Det er ønskelig med kompetanse innen teologi, pedagogikk eller sosialfag. Annen relevant erfaring kan erstatte manglende utdanning/studier.
 • Personlig egnethet og kjennskap til Misjonssambandet øst vil bli vektlagt.

   

Ønskede kvalifikasjoner/personlige egenskaper administrasjonskonsulent Fangekasa:

 • En lagspiller som ønsker å være med å utvikle Fangekasa Misjonssenter.
 • Gode administrative evner. Kunne tenke langsiktig, jobbe strukturert og gjennomføre.
 • Det er ønskelig med relevant utdannelse (eller underveis i studier) innen organisasjon og ledelse, administrasjon, økonomi eller annet relevant. Annen relevant erfaring kan erstatte manglende utdanning/studier.
 • Personlig egnethet og kjennskap til Fangekasa og Misjonssambandet øst vil bli vektlagt.

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

Alle som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming skal fremvise politiattest (barneomsorgsattest), jf. Politiregisterloven §39  

  

Vi kan tilby

 • En viktig jobb med stor påvirkningskraft.
 • Forsamlinger som er inkluderende, nytenkende og innovative.
 • Samarbeid med dedikerte frivillige medarbeidere.
 • Meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon som ønsker å se Guds rike utbres.
 • Lokal oppfølging med medarbeidersamtale.
 • Lønn og arbeidsforhold etter Misjonssambandets regulativ.

  

Nærmeste overordnede for stillingen er utviklingskonsulent i Misjonssambandet øst.

Det er viktig at personen/personene som ansettes, bor eller bosetter seg i Halden eller Aremark.

Arbeid på ettermiddag, kveld og helg må regnes med. Ungdomsklubben i Aremark er på fredager.

   

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen, eller mer informasjon? Kontakt konstituert ungleder i Misjonssambandet øst, Anna Lindbak Hørte, ahorte@nlm.no, tlf. 478 45 252.

  

Søknad med CV og referanser sendes til samme e-post.

  

Søknadsfrist: 10. februar 2023

Tiltredelse: 1. april 2023 eller etter nærmere avtale

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.