To menn smiler mot kamera

Forsamlingsarbeider / leder, Misjonssenteret Skien

Misjonssenteret i Skien søker forsamlingsarbeider/leder i 20-40 % fast stilling. Ta også kontakt om det er ønskelig med en større stillingsprosent.

Misjonssenteret i Skien er Misjonssambandet sør sin forsamling i Skien. Den består av småbarnsfamilier, voksne og eldre. Søndagsskole og barnekor startet opp i 2021. Forsamlingen er samlokalisert med NLM Gjenbruk og arbeider for å være et inkluderende og misjonerende kristent felleskap, der mennesker møter Jesus og får hjelp til å leve som kristne. I Grenland (Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien) bor det ca.106.000 og det er et omfattende kristent arbeid i mange ulike menigheter.

   

Misjonssambandet sør søker nå

Forsamlingsarbeider/leder

i 20-40 % fast stilling. Ta også kontakt om det er ønskelig med en større stillingsprosent.

   

Sentrale oppgaver:

 • Videreutvikle Misjonssenterets arbeid i samarbeid med styret i forsamlingen.
 • Jevnlig forkynnelse på Misjonssenterets møter.
 • Familie-/barne- og ungdomsarbeid
 • Være en inkluderende kontaktperson for nye i forsamlingen.
 • Rekruttere og utvikle frivillige medarbeidere.
 • Gjennom frivillige bidra til gode møteplasser for alle aldre.
 • Arbeide for et sterkt misjonsengasjement.

   

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant teologisk kompetanse.
 • Erfaring fra forkynnelse/forsamlingsarbeid.
 • Gode evner til kommunikasjon og formidling.
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og nådegaveutrustning.

   

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”. Lønn etter Misjonssambandets regulativ.

  

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:

 Regionleder Livar Veggeland tlf. 97 58 08 05 / lveggeland@nlm.no

   

Skriftlig søknad med CV sendes:

enten på e-post til regionleder Livar Veggeland, lveggeland@nlm.no, eller pr. brev til Misjonssambandet sør, v/Livar Veggeland, Postboks 650, 4666 Kristiansand.

  

Søknadsfrist: 15. oktober 2023

Tiltredelse: så fort som mulig.

 

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du sender inn i søknaden din, jf. personvernforordningen artikkel 4.

Når du søker på en stilling, samtykker du til at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf. personvernforordningen artikkel 6. Hvis du oppgir personopplysninger som sier noe om din religion, avgir du med dette et spesifikt samtykke til at vi kan behandle dine særlige kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9.

Vi beholder dine personopplysninger til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med et nytt samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Dette kan gjøres ved å kontakte oss på e-post. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

  Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.
  1. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  1. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du i vår personvernerklæring her.