To menn smiler mot kamera

Menighetsutvikler Knarvik Misjonshus

Forsamlingen Knarvik Misjonshus søker menighetsutvikler i 80 % stilling. Prosjektstilling for to år med intensjon om fast stilling.

  

Forsamlingen Knarvik Misjonshus søker:

Menighetsutvikler

i 80 % stilling. Prosjektstilling for to år med intensjon om fast stilling.

   

Om oss

Knarvik Misjonshus er tilsluttet Indremisjonsforbundet (ImF) og Norsk Luthersk Misjonssamband (Misjonssambandet). Den som ansettes, blir ansatt i Misjonssambandet. Den får dermed del i de ordninger som gjelder for de ansatte der og inkluderes i utviklingsprogram og lignende ordninger.

Arbeidet er knyttet til Knarvik Misjonshus, og styret for forsamlingen leder dette.

Knarvik Misjonshus er en forsamling der vi tjener hverandre med de nådegaver den enkelte har fått. Vi er et mangfoldig fellesskap med tro på Guds Ord og godt humør. Nylig har vi vedtatt ny strategi oppsummert slik: «Vi ønsker å være en nyskapende forsamling for alle generasjoner, hvor forkynnelse og fellesskap er grunnfestet i Guds Ord.» Se mer om strategien på www.knarvikmisjonshus.no

 

Om deg

Ønsker du å være den som kan styrke og koordinere Misjonshusets arbeid i tråd med dette? Er du en som kan se mennesker og framelske nådegaver og slik bidra til at vi sammen kan tjene Gud på tvers av generasjoner? Kan du skape en struktur i dette, følge opp ulike tjenestegrupper og på andre måter bidra til å få liv i denne organismen? Har du engasjement for barne- og ungdomsarbeid og et ønske om å være med å utvikle dette arbeidet? Har du tro på at Gud kan gjøre under også i dag?

 

Forventninger

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning
  • Relevant erfaring fra barne- og ungdomsarbeid
  • Lederegenskaper, formidlingsevne og gaver til å utruste mennesker.
  • Evne til strategisk tenkning og ferdigheter i relasjonsbygging.

Arbeidssted: Knarvik i Nordhordland Kvelds- og helgearbeid må regnes med.

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Knarvik Misjonshus sine vedtekter og Misjonsambandet sitt formål og verdier i samsvar med gjeldende verdidokument for organisasjonen.

Politiattest kreves.

 

Vi kan tilby

 • Meningsfulle og varierte oppgaver i et godt miljø ved Knarvik Misjonshus.
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledning i Misjonssambandet
 • Lønn og arbeidsvilkår etter Misjonssambandets lønnsregulativ.

  

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen eller mer informasjon? Kontakt styreleder Svenning Bjørke (tlf. 92293243) eller Jarleif Gaustad, Misjonssambandet (91514582).

Søknad med CV og referanser sendes til Misjonssambandet, avdeling Norge, fellesskap@nlm.no.

  

Søknadsfrist: 15. juni

Tiltredelse: Etter avtale. Det er ønskelig med tiltredelse så snart det er mulig etter 01.08.2023.

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.