To menn smiler mot kamera

Menighetsarbeider i Misjonssalen Oslo

Misjonssalen Oslo søker menighetsarbeider i 100 % fast stilling.

Misjonssalen Oslo er en misjonal menighet i Misjonssambandet øst, og ligger sentralt i Oslo.

Misjonssalens visjon er «Elske – Vitne – Vokse». Vi forstår oss selv som sendt til hverandre, til Oslo og til verden. For å virkeliggjøre vår visjon har vi gudstjenester lørdag kveld og søndag formiddag, mindre fellesskap hvor tro og liv deles, samt arenaer for diakoni, evangelisering og misjon.

Misjonssalen bygger sitt arbeid på Bibelen, den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter og Misjonssambandets formål og verdier

  

Vi søker nå:

Menighetsarbeider i Misjonssalen Oslo, Misjonssambandet øst

Fast stilling 100 %.

 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Forkynnelse, utrustning av frivillige og andre menighetsrelaterte arbeidsoppgaver.
 • Strategi- og utviklingsarbeid.
 • Bidra til å skape en kultur for fellesskapsplanting i Misjonssalen, samt en kultur for at mennesker i Misjonssalen skal se seg selv som sendt til verden med en hensikt.
 • Veiledning og sjelesorg.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning på høyskolenivå innen menighet, ledelse eller teologi og relevant erfaring. Søkere med annen relevant utdanning og/eller erfaring vil bli vurdert.
 • Lederegenskaper, god på delegering, samarbeid og gaver til å utruste mennesker.
 • Evne til strategisk tenkning og ferdigheter i relasjonsbygging.
 • Har kjennskap til Misjonssambandets misjons- og menighetsarbeid.

  

Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

Kvelds- og helgearbeid må regnes med. Dersom søker ønsker en lavere stillingsprosent (ned til 50 %), kan dette være aktuelt.

    

Vi kan tilby

 • Spennende og varierte oppgaver og godt arbeidsmiljø.
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledning i Misjonssambandet.
 • Arbeidsfellesskap i Misjonssalen i Oslo i Tullinsgate 4.
 • Lønn og arbeidsvilkår etter Misjonssambandets lønnsregulativ.

    

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen eller mer informasjon? Kontakt påtroppende pastor John-Kjetil Gagnat på jgagngat@nlm.no / 948 33 160 eller ungleder Misjonssambandet øst Anna Hørte på ahorte@nlm.no / 478 45 252.

  

Søknad med CV og referanser sendes til ahorte@nlm.no  

 

Søknadsfrist: 26. september 2023

Tiltredelse: 1. oktober 2023 eller etter avtale.

    

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du sender inn i søknaden din, jf. personvernforordningen artikkel 4.

Når du søker på en stilling, samtykker du til at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf. personvernforordningen artikkel 6. Hvis du oppgir personopplysninger som sier noe om din religion, avgir du med dette et spesifikt samtykke til at vi kan behandle dine særlige kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9.

Vi beholder dine personopplysninger til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med et nytt samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Dette kan gjøres ved å kontakte oss på e-post. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

  Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.
  1. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  1. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du i vår personvernerklæring her.