To menn smiler mot kamera

Utviklingsleder - Misjonssambandet øst

Misjonssambandet øst søker utviklingsleder i ungavdelinen i 100 % fast stilling.

Misjonssambandet øst driver arbeid i Innlandet, Viken, Oslo og tidligere Vestfold fylke. I tillegg til lokale misjonsfellesskap og menigheter driver vi blant annet med leir-, lags- og ledertreningsarbeid. Målet er å gi barn, ungdom og voksne muligheten til å bli kjent med Jesus, og vi jobber under visjonen «Verden for Kristus».

    

Vi søker nå:

Utviklingsleder i ungavdelingen, Misjonssambandet øst

100 % fast stilling.

 

Hovedansvarsområde:

 • Bistå ungleder i ledelsen av barne- og ungdomsarbeidet i regionen.
 • Bidra til videreutvikling og nytenking i barne- og ungdomsarbeidet.

  

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for oppfølging og utvikling av lokale barne- og ungdomslag og trening av ledere.
 • Ansvar for strategisk og systematisk oppfølging og utvikling av leirarbeidet.
 • Jobbe frem måter å knytte lokalt lagsarbeid og leirarbeid tettere sammen.
 • Lede prosesser og prosjekter i regionen.
 • Rekruttering og oppfølging av frivillige ledere i barne- og ungdomsarbeidet.
 • Forkynnelse i lokallag og på leir kan være aktuelt.
 • Administrativt ansvar for arbeidet i barne- og ungdomsavdelingen.
 • Personaladministrative/HR oppgaver.

  

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Du identifiserer deg med Misjonssambandet sin visjon og strategi og er opptatt av at barn og unge skal bli etterfølgere av Jesus.
 • Du har relevant utdannelse innen innovasjon, ledelse, administrasjon, HR, ungdomsarbeid eller annet. Relevant erfaring kan erstatte manglende utdanning/studier.
 • Du er kreativ, initiativrik og tenker nytt.
 • Du har god evne til å lede prosesser, bygge relasjoner, motivere og å samarbeide med andre.
 • Du kommuniserer godt skriftlig og muntlig.
 • Du tenker og jobber strukturert og har gjennomføringskraft.
 • Du trives med å ha andakter og formidling av hvem Jesus er.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

  

Alle som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utvklingshemming skal fremvise politiattest (barneomsorgsattest), jf. Politiregisterloven §39  

    

Vi tilbyr:

 • En stilling med stor mulighet for å påvirke arbeidet til Misjonssambandet på Østlandet.
 • Samarbeid med dedikerte ansatte og frivillige som brenner for å gjøre Jesus kjent.
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledning i Misjonssambandet.
 • Lønn og arbeidsforhold etter Misjonssambandets regulativ.

  

Nærmeste overordnede er ungleder i Misjonssambandet øst.

  

Kontorsted er regionkontoret til Misjonssambandet øst (Sinsenveien 25, Oslo). Arbeid på ettermiddag, kveld og i helg må regnes med.

  

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen, eller mer informasjon? Kontakt ungleder i Misjonssambandet øst, Anna Lindbak Hørte, ahorte@nlm.no, tlf. 478 45 252.

  

Søknad med CV og referanser sendes til samme adresse.

   

Søknadsfrist: 04.10.23, søknader vurderes fortløpende.

Tiltredelse: 1. desember 2023 eller etter avtale.

 

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du sender inn i søknaden din, jf. personvernforordningen artikkel 4.

Når du søker på en stilling, samtykker du til at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf. personvernforordningen artikkel 6. Hvis du oppgir personopplysninger som sier noe om din religion, avgir du med dette et spesifikt samtykke til at vi kan behandle dine særlige kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9.

Vi beholder dine personopplysninger til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med et nytt samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Dette kan gjøres ved å kontakte oss på e-post. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

  Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.
  1. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  1. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du i vår personvernerklæring her.