Bil i afrikansk kveldslandskap

Utsendinger Elfenbenskysten

Vi søker etter flere utsendinger til å jobbe med evangelisering, menighetsarbeid og diakonalt arbeid.

NLM startet arbeid i Elfenbenskysten i 1984 og i 2005 ble arbeidet utvidet til også å omfatte områder i Mali. Vi satser målbevisst på to unådde folkegrupper; mahouene og malinkéene. Begge er stolte folk med en sterk muslimsk tradisjon. NLM har per 2019 13 utsendinger i Vest-Afrika.

 

Vi søker nå:

Utsendinger menighetsarbeid og diakonalt arbeid

for en 4-6 års periode i 100% stilling. Ektefelle tilbys 50-100% stilling avhengig av kompetanse og behov.

  

Arbeidsoppgaver

  • Evangelisering
  • Menighetsdannelse
  • Diakonalt arbeid

  

Kvalifikasjoner

  • Erfaring
  • Teologisk utdannelse eller bibelskole
  • Sosialfaglig bakgrunn kan være relevant
  • Personlig egnethet

    

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

 

Vi kan tilby

Meningsfulle oppgaver. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter NLMs regulativ. Oppgaver til ektefelle.
Språkopplæring vil bli gitt.

  

For spørsmål eller informasjon kontakt personalrådgiver Kristoffer Krohn Sævre, ksaevre@nlm.no

  

Søknad, CV og referanser sendes:

Sigrun Egeland, NLM, Sinsenveien 25, 0572 Oslo – e-post: segeland@nlm.no       

   

Søknadsfrist: 1. november 2019, deretter fortløpende

Tiltredelse: Juli 2020