Bil i afrikansk kveldslandskap

Fagpersonell Asia

Vi søker etter fagpersoner til arbeid i Asia.

NLM har hatt arbeid i flere land i Asia, og særlig Kina, helt siden 1891. Vi søker stadig kristent fagpersonell til stillinger i noen av landene.

 

Vi søker nå:

Fagpersonell Asia

for en 4-5 års periode i 100 % stilling. Ektefelle tilbys 50-100 % stilling avhengig av kompetanse og behov.

 

Mulige arbeidsoppgaver

  • Lærere på høyere utdanningsnivå
  • Språkstudier
  • Rådgivning

  

Kvalifikasjoner

  • Relevant utdanning
  • Erfaring i utlandet kan trekke opp
  • Fleksibilitet
  • Personlig egnethet

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

   

Vi kan tilby

Meningsfulle oppgaver. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter NLMs regulativ. Oppgaver til ektefelle. Språkopplæring vil være en sentral del av de første to årenes arbeidsoppgaver.

  

For spørsmål eller informasjon kontakt personalrådgiver Kristoffer Krohn Sævre, ksaevre@nlm.no

  

Søknad, CV og referanser sendes:

Sigrun Egeland, NLM, Sinsenveien 25, 0572 Oslo – e-post: segeland@nlm.no       

   

Søknadsfrist: Fortløpende

Tiltredelse: 2022