Bil i afrikansk kveldslandskap

Fagpersonell Asia

Vi søker etter fagpersoner til arbeid i Asia.

Misjonssambandet har hatt arbeid i flere land i Asia, og særlig Kina, helt siden 1891. Vi søker stadig kristent fagpersonell til stillinger i noen av landene.

  

Vi søker nå:

Fagpersonell Asia

i 100 % fast stilling. Ektefelle kan tilbys 50-100 % stilling avhengig av kompetanse og behov.

 

Mulige arbeidsoppgaver

  • Lærere på høyere utdanningsnivå
  • Språkstudier
  • Rådgivning

  

Kvalifikasjoner

  • Relevant utdanning
  • Erfaring i utlandet kan trekke opp
  • Fleksibilitet
  • Personlig egnethet

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

   

Vi kan tilby

Meningsfulle oppgaver. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter Misjonssambandets regulativ. Oppgaver til ektefelle. Språkopplæring vil være en sentral del av de første to årenes arbeidsoppgaver.

  

For spørsmål eller informasjon kontakt Olav Vestbøstad ovestbostad@nlm.no.

  

Søknad, CV og referanser sendes:

Sigrun Egeland, Norsk Luthersk Misjonssamband, Sinsenveien 25, 0572 Oslo – e-post: segeland@nlm.no       

   

Søknadsfrist: 1. november 2022

Tiltredelse: Juli 2023

  

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
  2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.