Bil i afrikansk kveldslandskap

Misjonær Mali

Vi søker etter en misjonær til å jobbe med relasjonsbygging, evangelisering og barne- og ungdomsarbeid.

NLM startet arbeid i Elfenbenskysten i 1984 og i 2005 ble arbeidet utvidet til også å omfatte områder i Mali. Vi satser målbevisst på to unådde folkegrupper; mahouene og malinkéene. Begge er stolte folk med en sterk muslimsk tradisjon. NLM har per 2019 13 utsendinger i Vest-Afrika.

 

Vi søker nå:

Misjonær Mali

for en 4-6 års periode i 100 % stilling. Ektefelle tilbys 50-100 % stilling avhengig av kompetanse og behov. Mali er per 2021 en non-family-plassering.

 

Arbeidsoppgaver

  • Evangelisering
  • Menighetsdannelse
  • Diakonalt arbeid

 

Kvalifikasjoner

  • Erfaring
  • Teologisk utdannelse eller bibelskole
  • Personlig egnethet
  • Menn oppfordres til å søke

    

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

 

Vi kan tilby

Meningsfulle oppgaver. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter NLMs regulativ. Oppgaver til ektefelle.

  

For spørsmål eller informasjon kontakt personalrådgiver Kristoffer Krohn Sævre, ksaevre@nlm.no

  

Søknad, CV og referanser sendes:

Sigrun Egeland, NLM, Sinsenveien 25, 0572 Oslo – e-post: segeland@nlm.no       

   

Søknadsfrist: Fortløpende

Tiltredelse: 2022