Bil i afrikansk kveldslandskap

Prosjektrådgiver, Kenya

NLM søker etter prosjektrådgiver innen voksenopplæring, tørrlandsjordbruk og/eller vann-, helse- og prosjektledelse.

NLM har jobbet i Øst-Afrika siden 1951. Foruten samarbeidet med de evangelisk-lutherske kirkene arbeider vi blant unådde folkegrupper i regionen. Administrasjonen ligger i Nairobi i Kenya.

  

Vi søker nå:

Prosjektrådgiver, Kenya

for en 3-4 års periode i 100 % stilling. Ektefelle tilbys 50-100 % stilling avhengig av kompetanse og behov.

  

Arbeidsoppgaver

  • Voksenopplæring / lese- og skriveopplæring
  • Prosjektrådgiver, vann, helse, evt tørrlandsjordbruk
  • Relasjonsbygging  

 

Kvalifikasjoner

  • Relevant bakgrunn og erfaring
  • Kompetanse innen ingeniør, prosjektledelse eller voksenopplæring
  • Personlig egnethet

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

    

Vi kan tilby

Meningsfulle oppgaver. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter NLMs regulativ. Oppgaver til ektefelle. Språk er viktig i dette arbeidet – for nye utsendinger vil første arbeidsår være preget av språkopplæring.

   

For spørsmål eller informasjon kontakt personalrådgiver Kristoffer Krohn Sævre, ksaevre@nlm.no

   

Søknad, CV og referanser sendes:

Sigrun Egeland, NLM, Sinsenveien 25, 0572 Oslo – e-post: segeland@nlm.no       

    

Søknadsfrist: Fortløpende, innen 9. april 2021

Tiltredelse: Juli 2022